Hasan bin Zeyd’ûl-Alevî İmam Zeyd'in oğlu Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn’in torunudur. 785 yılında Taberistan'da başlattığı hûruç hareketiyle nâm salmıştır.

Hasan bin Zeyd’ûl-Alevî

Hasan bin Zeyd’ul-Alevi İmam Zeyd'in oğlu Ali Zeyn el-Âb’ı-Din’in torunudur. 785 yılında Taberistan'da başlattığı huruç hareketiyle nam salmıştır. == Zeydi-Aleviliğin Türkistan’a doğru yayılması == Hicri 98 / M. 717 yılında “Yezid bin Mühelleb” Taberistan, Gürgan ve etrafındaki şehirleri feth ettikten sonra bu muhitlerde Abbasiler’den El-Mansur devrine kadar kırk sene boyunca aralıksız olarak Alevilik propagandaları yürütüldü. Hicri 138 / M. 756 yılında ise Sinbad (Sünbad/Sonpath) adındaki bir Mecusi İslam akideleri üzerinde bozguncu etkiler yaratan ve pek çok kişiyi peşinden sürükleyen yeni bir mezhep ortaya atmıştı. == “Hasan bin Zeyd’ul-Alevi” önderliğindeki Taberistan İsyanı == Bu hadiseden otuz yıl sonra M. 785 yılında Ali Zeyn el-Âb’ı-Din’in torunu Hasan bin Zeyd’ul-Alevi” Taberistan’da “Hanedan-ı Ehl-i Beyt namına davetlerine başladı. Hatta “Beni Badüsiyan” namıyla meşhur “Rüstemdad” hükümdarı “Abd’ul-Lah” da Hasan bin Zeyd’ul-Alevi’ye tabi olanlar arasındaydı. == Feridun’un oğlu Badüsyan’ın Hasan bin Zeyd’ul-Alevi’ye verdiği destek == Deylem, Âmül ve bütün Taberistan şehirlerinde “Alevilik” propagandalarının şiddetli bir şekilde devam ettiği bu devirde “Rüstemdarlar’dan Feridun’un oğlu Badüsyan” hükümdarlık makamına geçince Abbasiler’in aleyhine fa’aaliyetler sürdürmekte olan ihtilalcilerin önderi Hasan bin Zeyd bin Ali’ul-Alevi’ye de büyük ihsanlarda bulunmuştu.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar