Hasan Bin Zeyd’ul-alevi

Bin

Yezidiye

Şeyh Adiy bin Musafir bin İsmail bin Musa bin Mervan bin el-Hasan bin Mervan'a (ö.1160 ya da 1162 Laleş, Musul) dayandırılan İslâm dışı inanç akımı. Akım üyeleri halk arasında şeytana tapanlar (şeytanperest, abade-i iblis) ve çerağ söndürenler olarak adla...

Adi Bin Müsafir

ADİ BİN MÜSAFİR;Irak’ta yetişen evliyanın büyüklerinden. Adeviyye yolunun kurucusudur. İsmi, Adi bin Müsafir bin İsmail bin Musa bin Mervan el-Emevi, künyesi Ebü’l-Fadl’dır.

Ebu Musa El Aşari

Ebu Musa El Aşari sevgili Peygamberimizin ileri gelen eshabından ve valilerinden. İsmi Abdullah olup, künyesi Ebu Musa’dır. Babası Kays, Yemen’in Eş’ar; annesi Tayyibe de Ak kabilesine mensuptur. Nesebi, Abdullah bin Kays bin Süleym bin Hadar bin Harb bin...

Serahsi

Serahsi İslam alimlerinin Ünlülarından. Hanefi mezhebinde büyük fıkıh alimidir. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Ebi Sehl Serahsi'dir. Künyesi Ebu Bekr, lakabı Şems-ül-Eimme'dir. 1010 senesinde Türkistan'ın Serahs şehrinde doğdu. 1090'da vefat etti. Serahs'a...

Emevi hanedanı

Emevîler, (Arapça: بنو أمية/الأمويون), Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan.

Hasan bin Zeyyîd bin Hasan

Hasan bin Zeyyîd bin Hasan ( d. ? - ö. 783 ) Tam adı: Hasan bin Zeyyîd bin Hasan el-Mûctebâ bin Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî. Hasan el-Mûctebâ'nın oğullarından olan Zeyyîd'in oğlu ve Hasan el-Mûctebâ'nın da torunudur. Hâlife El-Mansûr döneminde Medine valili...

Hasday bin Şaprut

Hasday bin Şaprut (tam adı: Abu Yusuf bin İshak bin Ezra, ),

Seffah (Abbasi)

"es-Seffah" ʿAbd Allâh bin Muhammed bin ʿAlî bin el-`Abbâs; (Arapça:أبو العباس "السفاح" عبد الله بن محمد بن علي بن العباس)