Hasan Bin Zeyyîd Bin Hasan

Hasan bin Zeyyîd bin Hasan ( d. ? - ö. 783 ) Tam adı: Hasan bin Zeyyîd bin Hasan el-Mûctebâ bin Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî. Hasan el-Mûctebâ'nın oğullarından olan Zeyyîd'in oğlu ve Hasan el-Mûctebâ'nın da torunudur. Hâlife El-Mansûr döneminde Medine valiliği yapmıştır. Aynı zamanda Taberistan Alavîleri Hanedanlığı'nın kurucusu olan El-Dâî’Kebîr Hâlife – İmâm Bil’Hâkk Hasan bin Zeyyid'in dedesi olan Muhammed ibn İsmâ‘il'in de dedesidir.

Hasan bin Zeyyid bin Hasan ( d. ? - ö. 783 ) Tam adı: Hasan bin Zeyyid bin Hasan el-Mucteba bin Ali bin Eba Talib Merkedi. Hasan el-Mucteba'nın oğullarından olan Zeyyid'in oğlu ve Hasan el-Mucteba'nın da torunudur. Halife El-Mansur döneminde Medine valiliği yapmıştır. Aynı zamanda Taberistan Alavileri Hanedanlığı'nın kurucusu olan El-Dai’Kebir Halife – İmam Bil’Hakk Hasan bin Zeyyid'in dedesi olan Muhammed ibn İsma‘il'in de dedesidir. Hayatı Ali bin Eba Talib Merkedi'nin oğlu Hasan el-Mucteba'nın torunuydu. İktidar kavgasına girişmemiş ve Abbasiler Halifeliği'nin kurulmasına rıza göstermişti. Abbasiler'in ilk halifesi olan Seffah , Hasan bin Zeyyid'in kızı ile evlenmişti. Bu nedenle de Seffah Hasan bin Zeyyid'in sayında ailesiyle birlikte yaşamasına müsade etmişti. Medine Valiliği 767 yılında Mansur , Hasan bin Zeyyid'i Medine Valiliği'ne atamış, fakat iki giriştiği tartışmadan sonra 772 tarihinde bu görevinden azlederek mal varlığını müsadere etmişti. Halife Mansur 'nin 775 tarihinde vefatından sonra başa geçen yeni halife Mehdi , Hasan bin Zeyyid'in mallarını iade etmişti. Ölümü Hasan 783 tarihinde Mekke'ye yaptığı bir Hac esnasında vefat etti ve el-Hajir'e gömüldü.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.