Hasan Bin Ziyad

Hasan Bin Ziyad Hanefi mezhebi fıkıh alimi. İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin yetiştirdiği müctehidlerdendir. İsmi; Hasan bin Ziyad olup, künyesi Ebu Ali’dir. İnci sattığı için El-Lü’lü’i lakabıyla bilinir. Aslen Medineli olup, Ensar’ın soyundandır. 734 (H. 116)te Kufe’de doğdu, 819 (H. 204)da da vefat etti. Küçüklükten ilim tahsiline başlayan Hasan bin Ziyad, uzun seneler İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin tedris halkasına devam edip, ilim öğrendi. İbn-i Cüreyc’den hadis-i şerif dinleyip rivayet e

Hasan Bin Ziyad Hanefi mezhebi fıkıh alimi. İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin yetiştirdiği müctehidlerdendir. İsmi; Hasan bin Ziyad olup, künyesi Ebu Ali’dir. İnci sattığı için El-Lü’lü’i lakabıyla bilinir. Aslen Medineli olup, Ensar’ın soyundandır. 734 (H. 116)te Kufe’de doğdu, 819 (H. 204)da da vefat etti.

Küçüklükten ilim tahsiline başlayan Hasan bin Ziyad, uzun seneler İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin tedris halkasına devam edip, ilim öğrendi. İbn-i Cüreyc’den hadis-i şerif dinleyip rivayet etti. Bütün akli ve nakli ilimleri tahsil edip, müctehidlik derecesine ulaştı. İmam-ı A’zam gibi mutlak müctehid olmayıp, onun koyduğu esaslara göre hareket eden mezhepte müctehiddi. Gayet zeki olan Hasan bin Ziyad, bütün Rey eshabının (Irak alimlerinin) sözlerini ezberledi. Uzun zaman ilim öğretip talebe yetiştirdi. Muhammed bin Semua el-Kadi, Muhammed bin Şüca’ es-Selci, Şuayb bin Eyyub gibi alimler, yetiştirdiği talebelerdendir. Uzun müddet Kufe’de bulunduktan sonra, Bağdat’a geldi. Hafs bin Gıyas’ın yerine kadılığa tayin edildi. Fakat sonra bu vazifeden istifa etti. Ömrünü İslamiyete hizmet için harcadı.

Gayet güzel huylu olan Hasan bin Ziyad; ibadet yapmakta, haramlardan sakınmakta ve İslamiyetin emirlerine uymakta çok gayretliydi. Yediği yemeklerden hizmetçilerine yedirir, giydiği elbiselerden de giydirirdi.

Hanefi mezhebinde olan müfti; ilk önce Ebu Hanife’nin sözlerine bakar, ona uygun fetva verir. Aradığını onun sözlerinde açıkça bulamazsa, İmam-ı Ebu Yusuf’un sözünü alır, onun sözlerinde de bulamazsa İmam-ı Muhammed Şeybani’nin sözünü alır. Ondan sonra İmam-ı Züfer’in sözünü alır, onda da bulamazsa, Hasan bin Ziyad’ın bildirdiklerine göre fetva verir.

Eserleri: İctihad derecesinde alim ve güzel ahlak sahibi, ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle geçirmiş olan Hasan bin Ziyad’ın yazdığı birçok kıymetli eserleri vardır: 1) Edeb’ül-Kadi, 2) Muharrer, 3) Mean-il-Eyman, 4) El-Harac, 5) El-Feraid, 6) En-Nefekat, eserlerinden bazılarıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.