Osmanlı imparatorluğu'nda sarayla ilgili bir hizmette eskiyenlere genel olarak verilen ad. Enderun'un çeşitli hizmetlerinde kıdem sahibi olanlara, saray cariyeleri arasındaki bir sınıfa, yeniçeri ocağının özel...

HASEKI (türkçe) anlamı
1. Tar: Vaktiyle sarayda görevli bazı subaylara verilen isim.
HASEKI (türkçe) anlamı
osmanlı devletinde bir görevde eskimiş olanlara verilen san.bostancı ocağının küçük aşamalı subayları.osmanlı sarayında karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi.
HASEKI (türkçe) anlamı
2. (Arapça) Erkek ismi - Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad.
HASEKI (türkçe) ingilizcesi
1. 1. member of the bodyguard of the sultan. 2. a woman in the harem much favored by the sultan. –– sultan favored sultanic wife who has given birth to a son.,

Haseki hakkında bilgiler

Osmanlı imparatorluğu'nda sarayla ilgili bir hizmette eskiyenlere genel olarak verilen ad. Enderun'un çeşitli hizmetlerinde kıdem sahibi olanlara, saray cariyeleri arasındaki bir sınıfa, yeniçeri ocağının özel bir ocağına bağlı olanlara haseki denirdi.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Haseki Sultan

Haseki Sultan Osmanlı padişahlarının cariyelerinden çocuk doğuranlarının ulaştığı unvandı. Padişahların birden fazla hasekisi olabiliyordu. Bu hasekilerden en gözdesi genellikle en büyük erkek çocuğun yani veliahtın annesi oluyordu. Bu kişiye Baş Haseki deniyordu.

Haseki Hastanesi

Haseki Hastanesi İstanbul’da Aksaray Fındıkzade yolu üzerinde, sol taraftaki ağaçlık içinde İstanbul’un en eski hastanesi. Kanuni Sultan Süleyman’ın zevcesi Hurrem Haseki Sultan tarafından 1539’da Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Civardaki Haseki Camii, büyük bir ...

Haseki Külliyesi

Haseki Külliyesi, [Mimar Sinan]'ın İstanbul'da yaptırdığı ilk eserdir. Mimar Sİnan bu eseri Hürrem Sultan için yaptırmıştır.

Haseki, Fatih

Haseki (semt) İstanbul`un Fatih ilçesindeki eski semtlerinden biridir. Fındıkzade ve Aksaray semtleri arasında yer alır. 16. yüzyılın ortalarına kadar bu semt kadınlar için kurulan bir pazar dolayısıyla Avrat Pazarı adıyla biliniyordu. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman`ın eşi ...

Haseki (semt)

Haseki (semt) İstanbul'un Fatih ilçesindeki eski semtlerinden biridir. Fındıkzade ve Aksaray semtleri arasında yer alır.

Haseki Camii

Haseki Camii, aşağıdaki anlamlara gelebilir: