Hasip Aksöyök

Hasip Aksöyek TBMM 1. Dönem'de aktif bir Maraş milletvekilliği yapmış Türk siyasetçidir. 1882 yılında Maraş’ta doğmuştur.Hasip Aksöyek T.B.M.M. 1. Dönem`de aktif bir Maraş milletvekilliği yapmış Türk siyasetçidir.

1882 yılında Maraş`ta doğmuştur. Maraş`ın öndegelen ailelerinden Emirmahmutoğlu ailesindedir. Eğitimini Maraş`ta tamamlamıştır. Hukukçudur. Maraş`ta, Zeytun`da (Süleymanlı), Elbistan`da ve Antep`te, adliye görevleri yapmış, Büyük Millet Meclisine Maraş temsilcisi olarak katılmadan önce Maraş sorgu hakimliğinde bulunmuştur.

Mecliste, İktisat, Orman, Madenler, İçtüzük, Adalet ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarında ve Memurin Muhakematı Tetkik Kurulunda görev yapmıştır. Dördüncü toplantı yılında üçüncü şubenin katipliğini yapmıştır. Mecliste yer alan Müdafaa-i Hukuk Grubunun karşısında bulunan ikinci grupta yer almıştır. Mecliste 44 konuşma, 3 soru ve 2 kanun önergesi vermiştir.

Mecliste dikkat çeken birçok konuşmalara imzasını atan Hasip Beyin ilginç konuşmalarından biri 1922 yılında olmuştur. Dahiliye Vekili Ali Fethi Okyar`ın makam odasına 17,5 liraya bir kalem takımı, o günkü deyimle, hokka takımı alması üzerine, Hasip Bey, bunu şiddetle eleştirmiş ve neticede, Dahiliye Vekili Fethi Bey bu parayı kendi cebinden ödemeyi teklif etmiştir. Dönemin Maliye Bakanının araya girmesiyle mesele kapatılabilmiştir.

T.B.M.M. 2. Dönemde Maraş milletvekilliğine adaylığını koymamıştır ve 1930 yılında vefat etmiştir.

Hasip Beyin ekonomik konulardaki ilginç bir çıkışı asgari ücretin yaz ve kış ayları için farklı şekilde tespit edilmesini istemiş olmasıdır. Dahili konularda, sosyal yardım konularında, hukuki konularda, askeri konularda ve kanunlarla ilgili görüşlerini dile getirmiştir.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hasip Aksöyök ilgili konular

 • Ali Cenani

  Ali Cenani, (d. 1872, İstanbul - ö.
 • Ali Feti Okyar

  Ali Fethi Okyar (d. 29 Nisan 1880, Pirlepe - ö.
 • Arslan Toğuzata

  Arslan Toğuzata, TBMM 1. Dönemi için yapılan milletvekilliği seçimlerinde Maraş milletvekili seçilen Mehmet Hacıhaliloğlu'nun istifası üze
 • Ata Atalay

  Ata Bey (Ata Atalay ya da Ataullah Atay olarak bilinir), (d. 1882, Nevşehir) - (ö.
 • Feyzi Pirinççioğlu

  Aziz Feyzi Pirinççioğlu, Soyadı Kanunu öncesinde Feyzi Pirinççizade, (d. 1878, Diyarbakır - ö.
 • Hasip Aksoyek

  Hasip Aksöyek TBMM 1. Dönem'de aktif bir Maraş milletvekilliği yapmış Türk siyasetçidir. 1882 yılında Maraş’ta doğmuştur.
 • Hasip Aksöyök

  Hasip Aksöyek TBMM 1. Dönem'de aktif bir Maraş milletvekilliği yapmış Türk siyasetçidir. 1882 yılında Maraş’ta doğmuştur.
 • Mazhar Germen

  Dr. Mazhar Germen T.B.M.M. ilk sekiz döneminde milletvekilliği, ayrıca 3. Hükümet`te (1. Ali Fethi Okyar Hükümeti) Sıhhiye ve İçtimai Muaven
 • Mehmet Tahsin Hüdayioğlu

  Mehmet Tahsin Hüdayioğlu Türk hukukçu ve siyasetçi. Meclis-i Mebusan ve TBMM üyesi.
 • Kılıç Ali Bey

  Kılıç Ali Bey, (Ali Kılıç) (1889 - 1971) Türk Asker ve siyasetçi. Aslı adı Süleyman Asaf.
Hasip Aksöyök
Hasip Aksöyök