Hava Trafik Kontrol

Kısaca: Hava trafik kontrol hizmeti (ATC), hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını önlemek; hızlı ve düzenli hava trafik akışını sağlamak amacıyla verilen hava trafik hizmeti (ATS) türü. ATC kısaltması İngilizce Air Traffic Control kavramının akronimidir. ...devamı ☟

Hava Trafik Kontrol
Hava Trafik Kontrol

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hava Trafik Kontrol
3 yıl önce

Hava trafik kontrol hizmeti (ATC), hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını...

Hava trafik hizmeti
3 yıl önce

ana başlıklar altında toplanır: Hava trafik kontrol hizmeti (ATC) Saha kontrol Yaklaşma kontrol Meydan kontrol Hava trafik tavsiye hizmeti (ATAS) Uçuş bilgi...

Kontrollü hava sahası
3 yıl önce

Kontrollü hava sahaları veya CAS (controlled airspace), içerisinde gerçekleşen tüm uçuşlara hava trafik kontrol (ATC) hizmeti verilen hava sahalarıdır...

Area Control Centre
6 yıl önce

(genellikle FIR) hava araçlarına çeşitli hava trafik hizmetleri sağlayan bir birim. İngilizce Area Control Centre kavramı "saha kontrol merkezi" anlamına...

Kontrol bölgesi
6 yıl önce

Kontrol sahası (CTA) ile karıştırılmamalıdır. Kontrol bölgesi (CTR); uçuş emniyetini artırmak ve hava trafiğini düzenlemek için, genellikle işlek havaalanları...

Trafik (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Trafik, insanların, hayvanların ve taşıtların kara, hava, deniz, demir yollarındaki hareketleri. Hava Trafik Kontrol (ATC) Trafik Sigortası Trafik psikolojisi...

ATIS
6 yıl önce

verir. RVR -mümkünse- aletle ölçülmüş değerdir. Uçucular yerde veya havada hava trafik birimleri ile ilk temaslarında ATIS bilgilerine sahip olup olmadıklarını...

Hava sahası
3 yıl önce

sınıflara ayrılırlar. Kontrollü hava sahalarında tüm uçuşlara hava trafik kontrol (ATC) hizmeti verilir. Kontrol bölgesi belirli hava meydanları çevresinde bulunan...