havai fişek

Alm. Rakete (f), Fr. Fusée (f), İng. Rocket. Bayramlarda, şenliklerde, haberleşmede ve askerî birliklerde kullanılan renk renk ışık saçan fişek. Yanıcı madde, mukavvadan veya başka maddeden yapılan bir kovan içine konulduğu gibi bir çubuk ucuna da bağlanabilmektedir. Fitili tutuşturulunca şiddetli ıslık sesi çıkararak yükselir. Havada renk renk kandiller hâlinde dökülenler olduğu gibi fırıl fırıl dönen şekilleri de vardır. Tekerlek mukavva şeklinde hazırlanan, aralıklı fitiller yerleştirilen dön

Havai fişek

Alm. Rakete (f), Fr. Fusée (f), İng. Rocket. Bayramlarda, şenliklerde, haberleşmede ve askeri birliklerde kullanılan renk renk ışık saçan fişek. Yanıcı madde, mukavvadan veya başka maddeden yapılan bir kovan içine konulduğu gibi bir çubuk ucuna da bağlanabilmektedir. Fitili tutuşturulunca şiddetli ıslık sesi çıkararak yükselir. Havada renk renk kandiller halinde dökülenler olduğu gibi fırıl fırıl dönen şekilleri de vardır. Tekerlek mukavva şeklinde hazırlanan, aralıklı fitiller yerleştirilen dönen cinslerine çeşitli şekiller verdirilebilir. Japonlar günümüzde çeşitli devletlerde çok renkli ve şekilli gösteriler düzenlemektedirler.

Havai fişeklerde kullanılan baruta çeşitli maden tuzları konarak rengarenk patlaması temin edilir. Bunlar daha ziyade milli bayramlarda, şenliklerde, fuarlarda ve karnavallarda kullanılır.

İlk yapıldıklarında askeri maksatla kullanılan havai fişeklerden daha sonraları haberleşme aracı olarak da istifade edilmiştir. Zamanımızda askeri birliklerde işaret fişeği ve özel yapılanları ise aydınlatma maksadıyla kullanılmaktadır. Topçu silahları ve uçaklarla atılanları, düşman arazisini geceleri belli bir müddet aydınlatarak kontrol altında tutmayı sağlamaktadır. Bunlar paraşütlü olup, paraşütü havada açılmakta, yavaş yavaş düşüşü esnasında bölgeye ışık saçmaktadırlar.

Osmanlı Devletinde sultan ve şehzade düğünlerinde, Padişahların tahta çıkış şenliklerinde, ordunun sefere çıkış ve dönüşlerinde havai fişeklerin çok çeşitleri kullanılırdı. Günümüzde de kullanılmakla beraber daha ziyade elektrikle yapılan ışıklandırmalar bunlara tercih edilmektedir.

havai fişek

törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek. geceleyin düşman bölgelerini aydınlatmak amacıyla kullanılan fişek.

havai fişek

Türkçe havai fişek kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. pyrotechnic, pyrotechnical

havai fişek

Türkçe havai fişek kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Rakete

Yanıtlar