Havayolu (Seyr��Sefer)

Seyru Süluk

Süluk, bir yola bir mesleğe girme, riyazet demektir. Bu yola girene salik denir. Seyri süluk, tasavvufta manevi yolculuk demektir. Yolculuğu tamamlamayana sülük denir. Salik, seyri sülukta birkaç aşamadan geçer: seyri illallah, seyr fillah, seyr maallah,...

Havayolu (anlam ayrımı)

Havayolu sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Orsa (denizcilik)

Orsa, bir yelkenli teknenin rüzgârın geldiği yöne doğru (rüzgâr üstüne) yakın seyretme işlemidir. Eski kitaplarda Borina seyri olarak da geçer.

seyr-i süluk

denizyolu

Dünya mal nakliyatının yarıdan çoğu denizyolu ile yapılır. Büyük hacimli yükler ve konteynerlerin güvenli taşıması için denizyolu kullanılır. Denizyolu taşımacılığı karayolu, demiryolu, havayolu taşımacılığına göre daha ekonomiktir. Türk Deniz Ticaret Fil...

havayolu

Hava taşıtlarıyla ve büyük oranda uçaklarla, insan ve yük taşımada kullanılan yol. Hızlı bir taşıma türü olan havayolu taşımacılığı diğer yollara göre pahalıdır. Türkiye`de 1999`da 75 adet uçak ve 14 konvansiyonel, 19 stol ve 15 askeri olmak üzere 48 hava...

Kontrollü hava sahası

Kontrollü hava sahaları veya CAS (''controlled airspace''), içerisinde gerçekleşen tüm uçuşlara hava trafik kontrol (ATC) hizmeti verilen hava sahalarıdır.Pooley's, sf 72. Kontrollü hava sahaları özellikle hava trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde (işlek me...

Ulaşım

Tamgeç

MKEK üretimi, bir roketin arkasına bağlanan zincirleme patlayıcılardan oluşan mayın imha sistemi. Roket etkin duruma geçirildiğinde parabol bir seyir izler ve arkasına bağlanan patlayıcılar da onunla birlikte bu seyri izler.

Büyük daire

Büyük daire, bir kürenin kendi merkezinden geçen bir düzlemle kesişimidir. Herhangi bir küre üzerinde sonsuz sayıda büyük daire vardır. Herhangi bir büyük daire küreyi eşit iki parçaya (yarıküreye) böler. Bir büyük daire üzerindeki iki nokta arasındaki çe...