Havuz

Havuz, içine su toplanan yer. Evlerin bahçelerinde, parklarda, bâzı meydanlarda süs için çeşitli geometrik şekillerde inşâ edilerek içine su doldurulur. Su, umumiyetle fıskıyeli bir yerden fışkırarak dolar ve tahliye deliklerinden boşaltılır.

Havuz

Havuz, içine su toplanan yer. Evlerin bahçelerinde, parklarda, bazı meydanlarda süs için çeşitli geometrik şekillerde inşa edilerek içine su doldurulur. Su, umumiyetle fıskıyeli bir yerden fışkırarak dolar ve tahliye deliklerinden boşaltılır.

Bahçe ziraati yapılan yerlerde sulama suyu ve bazı sanayi dallarında çeşitli sıvıların biriktirildiği bölümlere de bu isim verilir.

Gemileri havuzlamada kullanılan yerlere de bu ad verilmektedir. Gemiler suda bulunduğu müddetçe tekne kısmının su içinde kalan bölümünün temizliği yapılamaz. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda su altında hiç bozulmadan, koruyucu tabaka olarak kalabilecek herhangi bir madde bulunamamıştır. Bu bakımdan gemi teknelerinin suda kalan kısımları önceden zehirli boya ile boyanmakla beraber, zamanla bu zehirli boyaların etkisi azalmaktadır. Neticede boyayla koruması yapılan teknenin su içinde kalan bu bölümlerine çeşitli deniz hayvanları ve bitkiler yapışmaktadır. Bu sebeple geminin su altı kesimlerinin temizlenmesi, lazımdır. Bunun için tekneyi belli zamanlarda sudan çıkarıp yeniden bakımını yaparak, koruyucu maddelerle bu kısmı kaplamak gerekmektedir. Bu iş için geminin havuza alınmasına “geminin havuzlanması” denir.

Gemileri havuzlamanın çok çeşitli yolları vardır. En basit yol, gelgit olaylarından faydalanarak gemiyi kumsala doğru çekmek ve sonra da temizlemektir. Ancak bu, küçük gemiler içindir. Büyük gemiler için de raylı gemi kızakları, yüzer ve sabit havuzlar kullanılır.

Havuz

su biriktirmek, yüzmek ya da çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları, mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer. kum, asit vb. konulan çukur yer. büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer.

Havuz

Türkçe Havuz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. pool, pond, basin, piscina, piscine

Havuz

Türkçe Havuz kelimesinin Fransızca karşılığı.
bassin [le], étang [le]

Havuz

Türkçe Havuz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bassin, Becken, Teich

Yanıtlar