Havuz

Havuz, içine su toplanan yer. Evlerin bahçelerinde, parklarda, bâzı meydanlarda süs için çeşitli geometrik şekillerde inşâ edilerek içine su doldurulur. Su, umumiyetle fıskıyeli bir yerden fışkırarak dolar ve tahliye deliklerinden boşaltılır.

HAVUZ (türkçe) anlamı
1. su biriktirmek
2. yüzmek ya da çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları
3. mermer
4. beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan
5. genellikle üstü açık yer.kum
6. asit vb. konulan çukur yer.büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer.
HAVUZ (türkçe) ingilizcesi
1. n. pool
2. pond
3. basin
4. piscina
5. piscine
HAVUZ (türkçe) fransızcası
1. bassin [le]
2. étang [le]
HAVUZ (türkçe) almancası
1. n. Bassin
2. Becken
3. Teich

Havuz hakkında bilgiler

Havuz, içine su toplanan yer. Evlerin bahçelerinde, parklarda, bazı meydanlarda süs için çeşitli geometrik şekillerde inşa edilerek içine su doldurulur. Su, umumiyetle fıskıyeli bir yerden fışkırarak dolar ve tahliye deliklerinden boşaltılır.

Bahçe ziraati yapılan yerlerde sulama suyu ve bazı sanayi dallarında çeşitli sıvıların biriktirildiği bölümlere de bu isim verilir.

Gemileri havuzlamada kullanılan yerlere de bu ad verilmektedir. Gemiler suda bulunduğu müddetçe tekne kısmının su içinde kalan bölümünün temizliği yapılamaz. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda su altında hiç bozulmadan, koruyucu tabaka olarak kalabilecek herhangi bir madde bulunamamıştır. Bu bakımdan gemi teknelerinin suda kalan kısımları önceden zehirli boya ile boyanmakla beraber, zamanla bu zehirli boyaların etkisi azalmaktadır. Neticede boyayla koruması yapılan teknenin su içinde kalan bu bölümlerine çeşitli deniz hayvanları ve bitkiler yapışmaktadır. Bu sebeple geminin su altı kesimlerinin temizlenmesi, lazımdır. Bunun için tekneyi belli zamanlarda sudan çıkarıp yeniden bakımını yaparak, koruyucu maddelerle bu kısmı kaplamak gerekmektedir. Bu iş için geminin havuza alınmasına “geminin havuzlanması” denir.

Gemileri havuzlamanın çok çeşitli yolları vardır. En basit yol, gelgit olaylarından faydalanarak gemiyi kumsala doğru çekmek ve sonra da temizlemektir. Ancak bu, küçük gemiler içindir. Büyük gemiler için de raylı gemi kızakları, yüzer ve sabit havuzlar kullanılır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Havuz Balığı

Havuz balığı (``Carassius carassius``), sazangiller (Cyprinidae) familyasına ait bir balık türü.

Havuz Başı

Havuz Başı, Türk yazar Sait Faik Abasıyanık'ın 1952 yılında yayınlanan hikâye kitabı. Bu kitapta yazarın eski ve yeni yirmi üç öyküsü yer alır. Sait Faik ''Havuz Başında okuyucuya kendisini anlatır, içini döker gibidir. Son kitaplarında yer almayan Adapazarı'nda geçirdiği ...

Havuz Başı (kitap)

Havuz Başı, Türk yazar Sait Faik Abasıyanık'ın 1952 yılında yayınlanan hikâye kitabı. Bu kitapta yazarın eski ve yeni yirmi üç öyküsü yer alır.

Havuz, Kangal

Havuz, Sivas ilinin Kangal ilçesine bağlı bir beldedir.

Havuz (anlam Ayrımı)

* Havuz, yüzme veya süs amaçlı kullanılan, içi su ile doldurulan çukur.* Yüzme havuzu, spor veya eğlence için yüzme amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış havuz.* Havuz, bir grup sigortacının kabul ettikleri riskleri birbirleriyle paylaşması.

Havuz (sigorta)

Sigorta havuzu (İngilizce pool kelimesi de kullanılır) , bir grup sigortacının bir araya gelerek kabul ettikleri risklere ortak teminat vermesi.

Olimpik Havuz

Olimpik Yüzme Havuzu, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) standartlarına uygun yüzme havuzu. Dünyanın ilk kapalı yüzme havuzu İngiltere'de 1862 yılında inşa edilmiştir.