Hayır Bey (ö. 1522), Mısır Memlük Devleti'nin son dönemindeki beylerdendir. Gerçek adı Hayrabay'dır.

Hayır Bey

Hayır Bey (ö. 1522), Mısır Memlük Devleti'nin son dönemindeki beylerdendir. Gerçek adı Hayrabay'dır. Halep Valisi olan Hayır Bey, Osmanlılar için casusluk yapmaya başladı ve Mercidabık Savaşı öncesi Yavuz Sultan Selim'i bilgilendirdi. Bu hizmetleri karşılığında, Mısır fethedildiğinde buraya vali olarak atandı. Eski Memlük beylerinden olan Canberdi Gazali, Yavuz öldüğü zaman isyan etti. Gazali, Hayır Bey'i de isyana çağırdıysa da Hayır Bey, Osmanlı'ya ihanet etmedi. Bu tehlikeli dönemde Mısır'daki eski Memlük beylerinin isyan talebini güçlükle bastırdı. Mısır gibi büyük bir ülkenin elde tutulmasında Hayır Bey'in katkısı olmuştur.

Yanıtlar