Hayal�� Ihracat

Hayalî ihracat

Hayali İhracat, Devletin ihracatı arttırmak için uygulamaya koyduğu teşviklerden birisi olan İhracatta KDV iadesinin suistimal edilmesiyle ortaya çıkan bir dolandırıcılık türüdür.

Hayali ihracat

Hayali ihracat hak edilmemiş bir devlet yardımının hileli yolla temini. Hayali ihracat, hukuki ve ekonomik açıdan sınırlandırılması oldukça zor olan bir kavramdır. Genellikle kabul gören bir tarife göre; devletin, ihracatı teşvik maksadıyla gerçek ihracat...

ihracat

İhracat; bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışı. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurtdışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış sat...

Türk kapı ve pencere sektörü

Türkiye'de 1970'li yıllar dan itibaren nüfusun ve dolayısıyla konut ihtiyacının artmaya başlaması ve ölçek ekonomilerinin oluşması ile birlikte, inşaat sektörünün bütünü ile beraber gelişmeye başlayan Türk kapı ve pencere sektörü, Türk müteahhitlerinin ya...

1980-1982 Türkiye Ekonomisi

1980-1982 Türkiye Ekonomisi Yaşanan ekonomik dengesizlikler sonucunda alınan 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları ile, ihracatın ve döviz gelirlerinin artırılması, enflasyonun iyat oluşumu ile ilgili tedbirler. Yabancı sermaye ile ilgili tedbirler....

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.

Nuri Artok

Nuri Artok Tekstilci İşadamı. Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ortak Yönetim Kurulu Başkanı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)Yönetim Kurulu Başkanı.

Dahilde İşleme Rejimi

Tanım

İhracata göre ülkeler sıralaması

Bu madde Ülkelere göre ihracat rakamları listesi 'nin 2013 sonuçlarını içermektedir. Liste, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA)'nın dünya ülkeleri hakkında toplanan veri ve bilgilerin bir araya getirildiği The World Fac...