--}}

Hayal Gücü

Hayal gücü, imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisidir. Gerek deneyimlere anlam vermeye gerekse bilgiyi anlamaya katkıda bulunur; insanların dünyaya anlam verebilmelerine olanak sağlayan önemli bir yetenektirNorman 2000 pp.1-2Brian Sutton-Smith 1988, p. 22 ve öğrenme sürecinde (işleminde) önemli bir rol oynar.Kieran Egan 1992, pp.50

Hayal gücü, imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisidir. Gerek deneyimlere anlam vermeye gerekse bilgiyi anlamaya katkıda bulunur; insanların dünyaya anlam verebilmelerine olanak sağlayan önemli bir yetenektir ve öğrenme sürecinde (işleminde) önemli bir rol oynar. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te hayal gücü şu şekilde tanımlanmıştır: Oxford İngilizce Sözlük'te ise hayal gücü şöyle tanımlanmaktadır: Hayal gücü çeşitli hikayeler yoluyla örneğin masallar ve fantaziler yoluyla ifade edilebilir. Ünlü icatların veya eğlence ürünlerinin birçoğu kişinin hayal gücünün ilhamı sayesinde üretilmiştir. Kişi hayal gücüyle oluşturduğu görüntüleri "akıl gözü" ile görür. İnsanların hayal gücünün evrimine dair bir hipoteze göre hayal gücü, zihinsel simülasyon sayesinde bilinçli canlıların çeşitli sorunları(nı) çözmelerine olanak sağlamıştır (ve dolayısıyla bireylerin uyumluluğunu artmıştır). Kaynakça ve notlar * Mindspin - the process of imagination Mindspin Media * Egan, Kieran (1992). Imagination in Teaching and Learning. Chicago: University of Chicago Press. * Frye, N. (1963). The Educated Imagination. Toronto: Canadian Broadcasting Corporation. * Norman, Ron (2000) Cultivating Imagination in Adult Education Proceedings of the 41st Annual Adult Education Research. * Sutton-Smith, Brian. (1988). In Search of the Imagination. In K. Egan and D. Nadaner (Eds.), Imagination and Education. New York, Teachers College Press.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

hayal gücü

1 . Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile.
2 . Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü.
3 . Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi.

hayal gücü

Türkçe hayal gücü kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. imagination, fantasy, imaginativeness, vision, phantasy

hayal gücü

zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile.

hayal gücü

Türkçe hayal gücü kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Imagination

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hayal Gücü
hayal gücü