HAYALCI (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse:
Beş yıllık plan hayalci olmadığımızı göstermektedir.- .
3. 2 . Karagözcü.
4. 3 . sıfat Hayale kapılan
5. hayal kuran
6. düşçü
7. hayalperest
8. hayalperver
9. ütopist
10. ütopyacı:
Bizim kız biraz hayalci
11. biraz romantik
12. biraz çokça duygun olsaydı belki başka şeyler de öğrenecekti.- M. ޞ. Esendal.