Hayali Ihracat

Kısaca: Hayali ihracat hak edilmemiş bir devlet yardımının hileli yolla temini. Hayali ihracat, hukuki ve ekonomik açıdan sınırlandırılması oldukça zor olan bir kavramdır. Genellikle kabul gören bir tarife göre; devletin, ihracatı teşvik maksadıyla gerçek ihracatçıya temin ettiği döviz esas alınarak belirli bir oran dahilinde sübvansiyonda bulunacağı hususundaki kurallardan faydalanıp, fiilen ihracat yapmamasına veya resmi mercilere bildirdiğinden farklı nitelik ve nevide mal ihraç etmiş olmasına ...devamı ☟

Hayali ihracat hak edilmemiş bir devlet yardımının hileli yolla temini. Hayali ihracat, hukuki ve ekonomik açıdan sınırlandırılması oldukça zor olan bir kavramdır. Genellikle kabul gören bir tarife göre; devletin, ihracatı teşvik maksadıyla gerçek ihracatçıya temin ettiği döviz esas alınarak belirli bir oran dahilinde sübvansiyonda bulunacağı hususundaki kurallardan faydalanıp, fiilen ihracat yapmamasına veya resmi mercilere bildirdiğinden farklı nitelik ve nevide mal ihraç etmiş olmasına rağmen, hak etmediği miktarda sübvansiyon sağlamaya, uygulamada ve basında hayali ihracat denmiştir.

Hayali İhracat çerçevesinde değerlendirilebilecek işlemler esas olarak ikiye ayrılmaktadır:

A) İhracat sırasında fiili tesbite konu olan işlemler:

Bunlar ana başlıklarıyla şunlardır:

1. İhraç edilecek malın, gerek cins ve gerekse miktar bakımından beyannamesine uygun ancak değer bakımından aykırı bulunması hali.

2. İhraç edilecek malın cins bakımından beyannamesine aykırı bulunması hali.

3. İhraç edilecek malın miktar bakımından beyannamesine aykırı bulunması hali.

B) İhracat sonrası yapılan tesbite konu olan işlemler:

Bu işlemler de genel olarak üçe ayrılmaktadır:

1. İhraç edilen malın değer bakımından beyannamesine aykırı bulunması hali.

2. İhraç edilen mala ait ihracatçı belgelerinin tam olmasına mukabil firmanın mevcut olmayışı hali.

3. İhraç edilen malın eksik gönderilmesi hali.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.