Hayat��M��Z��N En G��Zel Y��Llar��

Poligama fonksiyonu

poligama fonksiyonu' eşitliğin soludur ve türevin kuvvetine ''m'' konulduğunda eşitliğin sağ tarafındaki gama fonksiyonu'nun logaritma'sının

hayal

Alm. Leben (m), Fr. Vie (f), İng. Life. Canlıların yaşama hâli. Hayat, kâinâtın en mühim sırlarından biridir. İnsanoğlunun, bugün dahi yalnız aklı ve fen bilgisi ile çözemediği bu sır hakkında yapılan bütün târifler eksik ve hattâ yanlış olmaktadır.

Lommel polinomu

Lommel polinomu Rm,ν(z), Eugen von Lommel (1871) tarafından tanıtıldı,içinde 1/zolan polinom yinelemeli ilişki veriyor. J m + ν ( z ) = J ν ( z ) R m

Lommel polinomları

Lommel polinomu ''R''''m'',ν(''z''), tarafından tanıtıldı,içinde 1/''z''olan polinom yinelemeli ilişki veriyor.

ab-ı hayat

İçene ölümsüz bir hayat verdiğine inanılan su. Âb, Farsça'da "su", hayat ise Arapça'da "yaşam" demektir. Buna, âb-ı hayat, âb-ı Hızır, aynü'l-hayat, nehru'l-hayat da denilir.

Modüler aritmetik

x in m e bölümünden elde edilen kalan y ise modül m ye göre x, y ye denktir denir ve x=y(mod m) şeklinde gösterilir.Kısaca bir sayının mod sayısına bölünmesinin sonucunda kalan sayı, ilk sayıya denk olur.

Boşuzay (Dizey)

M dizeyin boşuzayı (kernel, null space) Mx=0 bağıntısını sağlayacak şekilde x yöneylerinin oluşturduğu kümedir. Bir M dizeyinin boşuzay boyutu M dizeyine çarpıldığında sıfır sonucunu veren birbirinden bağımsız x yöneylerine göre hesaplanır.

Z0 (fizik)

W ve Z parçacıklarının ömürleri 0.000000000000000000000001 (on üzeri eksi yirmi dört) olduğundan ancak bozunmaları gözlemlenebilinir.Kütlesi : m(Z°)=93.

Kereci

l0. yüzyıl sonları ile 11. yüzyıl başlarında Bağdad'da yaşamış, meşhur matematikçilerden birisi de Kerecî'dir.

Yerpotansiyeli

Yerpotansiyeli (geo potential) Dünya'nın kütleçekimsel potansiyelidir.