Hayat Bayram Olsa

bayram alayı

Osmanlı Devletinde Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan merasim. Padişah bayram sabahı bazan Hırka-i Şerif dairesinde ve bazan da saray mescidinde sabah namazını cemaatle kılar ve sonra has odaya gelirdi. Bundan sonra Bayram namazına gidiş hazırlıkları...

bayram

BAYRAM Dini ve milli bakımdan ehemmiyeti olan, milletçe her sene kutlanan gün veya günler. Bayram kelimesinin çok eskilerde kullanıldığına dair elde bir delil yoktur. Ancak İslamiyetten sonra bayram manasına gelen "iyd" kullanılmıştır. Her yıl Müslümanlar...

bayramiyye

BAYRAMİYYE Evliyanın büyüklerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin ve talebelerinin tasavvufta takib ettikleri yol, tarikat. Hacı Bayram-ı Veli, hocası Hamidüddin-i Aksarayi (Somuncu Baba) hazretleriyle bir bayram günü tanışmıştı. Bu sebeple hocası ona "Bayram" la...

Bayramilik

Hacı Bayram Veli tarafından 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında kurulan ve önemli bir yere sahip tarikatlardan biri. Adını Hacı Bayram Velî ([1429)'den almıştır. Hacı Bayram, 1352 yılında Ankara Çubuksuyu civarında bugünkü söyleyişiyle Solfas...

Bayram Paşa

İstanbul’un Davutpaşa semtinde doğan ama doğum tarihi bilinmeyen Bayram Paşa’nın babasının adı Kurd Ağa, ailenin menşei ise Amasya’nın Ladik kasabası olarak geçiyor.

Ülkeler ve Milli Bayramları

Dünya üzerindeki ülkelerin milli bayram tarihleri.

Hacı Bayram-ı Veli

Hacı Bayram-ı Velî On dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda Anadolu’da yetişmiş olup, Fatih Sultan Mehmed Hanın İstanbul’u fethedeceğini müjdeleyen büyük velî. İsmi, Nûmân bin Ahmed, lakabı Hacı Bayram’dır. 1352 (H.

Aslı Bayram

Aslı Bayram (1 Nisan 1981, Darmstadt), Türk asıllı Almanya güzeli, oyuncu.

Bayram Hoca

Bayram Hoca, Karakoyunlu Devleti'nin kurucusu. Türkmenlerin Yıva boyunun Baran oymağına bağlı olan Bayram Hoca, Moğol İlhanlı Devleti'nin vârisi Celayiriler'in Erciş beyi idi. Bayram Hoca'nın 1380 yılında ölümünden sonra Karakoyunlu hanedanı kardeşinin ço...

Bayram Coşkuner

Bayram Coşkuner, Türk ud virtüözü.