Haydar Bey

Kısaca: Haydar Bey eski İstanbul Belediye başkanı. 15 Nisan 1923 - 08 Haziran 1924 tarihleri arasında belediye başkanlığı (Şehremini) yapmıştır. Cumhuriyet dönemi ilk İstanbul Belediye başanıdır. ...devamı ☟

Haydar Bey eski İstanbul Belediye başkanı. 15 Nisan 1923 - 8 Haziran 1924 tarihleri arasında belediye başkanlığı (Şehremini) yapmıştır. Cumhuriyet dönemi ilk İstanbul Belediye başanıdır.

Hicri 1241 yılında İstanbul’da doğmuş, Sıbyan Mektebi’nde ilk tahsilini yaptıktan sonra Mekteb-i Maarif-i Adliye’de Arapça ve Farsça tahsil ederek diploma almış, Tercüme Odası’nda Fransızca, umumi tarih ve aritmetik okumuştur. 1844 tarihinde Divan-ı Hümayun Kalemi’ne giren ve Mühimme Odası ile Tercüme Odası’nda görev yapan Haydar Efendi 1851’de Serkatiplik göreviyle Romanya’ya tayin olunmuş, daha sonra Tahran Sefareti’ne müsteşar olmuştur.

Paris’te ve Petersburg’da maslahatgüzarlık yapan Haydar Efendi 6 yıl Viyana Sefareti’nde görev yaptıktan sonra Şehremaneti’ne getirilmiştir. Bu vazifeden sonra Ankara Valiliği, çeşitli sefaret görevleri, Tanzimat Meclis Azalığı, Hariciye Müsteşarlığı yapan Haydar Efendi Telgraf ve Posta Nezareti’nde iken azledilmiştir. 1885 yılında vefat eden Haydar Efendi Haydarpaşa’daki kabristana defnedilmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.