Haydar Ersöz, (d.

Haydar Ersöz

Haydar Ersöz. 1961 yılında Çorum, İskilip, Hasandeğin köyü doğumlu. 1979 yılında Çorum Lisesini bitirinceye kadar orada yaşadı. Liseyi bitirdikten sonra aynı yılın sonunda Almanya`ya, Hamburg`a, yükseköğrenim için gitti. 1975 yılında Sosyalist fikirlerle tanıştı ve 1989 yılına kadar sosyalist hareketin içinde aktif yer aldı. Yükseköğrenim için geldiği Almanya`da, politik aktivitelerden öğrenime ara verdi. 1989 yılında hareketten kopuş acılı ama öğretici oldu. Hareketi sorgulamak için ML külliyata yeniden dönünce kopuş daha derine indi. O zaman Mülkiyet, Devlet, Parti. Nasıl Bir Sosyalizm? adlı araştırma, tartışma kitabını yayımladı. Bu kopuş ve arayış onu köklere yöneltti: Kendini bil! Ben kimim? Nereden geliyorum? Anam, babam, kardeşlerim kim? İçinde doğduğum kültür, sosyal sınıf, çevre kim? Ülke, ulus, devlet derken tasavvuf, antropoloji, tarih, felsefe, sosyoloji ve en nihayetinde psikoloji ilgi merkezi oldu.

 

Alevi-Bektaşi kökenli bir Türkmen ailesinin çocuğu olarak, Batinîlikten alması gerekenleri almaya yöneldi. O sırada Almanya`da oluşmakta olan Alevi hareketlerinin çoğuna kenarından katıldı ve oraya ait olmadığını fark ederek ayrıldı. Cermen kültürünü incelerken Türkmen-Türk kültürünün, mitolojisinin, linguasının da irdelenmesi gerektiğini fark etti. 1996 yılında Işık Dağı adlı romanını kaleme aldığında, Herman Hesse`nin Sidharta`sının İndogerman-mistik bakış açısına bir Türkmen-Bektaşi cevap vermeyi amaçlamıştı. Tek başına yaşayan, tüm dünyadan, hayattan ve kendinden kaçarak kendini arayan Sidharta`nın İndo German anlayışının karşısına hayatı acılarıyla birlikte tümüyle alan, aile, devlet, sosyal hayatın tam göbeğinde yaşayarak kendini arayan Işık Dağı’nın isimsiz kahramanlarını koymuştu. 

1997 yılında yayımladığı Olympos Tanrılarının İntiharı adlı eseri, Antropolojinin temel kavramlarıyla kökten bir kopuş oldu. Bu eserde İndogerman bakış açısının bir bilim olarak sunulduğunu, diğer kültürlerin de kendi bakış açılarının bulunduğunu, ya da diğer kültürlere de başka gözlerle bakılabileceğini uygulamalı olarak, mitolojiden dile, günlük davranışlardan felsefeye kadar mukayeseli ve kara mizahlı, yarı edebi bir çalışma olarak kaleme aldı. 1999 yılında kaleme aldığı Karnımdaki Ayak Sesleri adlı kara mizah roman ise kendisi başta olmak üzere tanıdıkça, derinlere indikçe, yazarların, okumazların, ünlülerin, ünsüzlerin, politikacıların, kısaca kadın erkek herkesin yaptıklarıyla, ciddiyetiyle, asabiyetiyle ne kadar kibirli ve komik olduklarını, gülünesi halimize ağladığımız, ağlanacak halimize güldüğümüzü betimlemeye çalıştı.

2000 yılı sonunda Köln`de bulunan özel Alternatif tıp okullarından (für Naturheilverfahren - Heilpraktiker Schulen) Paracelsus Schule`de Heilpraktikum öğrenimine başladı. 2001 Mart ayında bölüm değiştirip Psychologischer Berater (Psikolojik Danışmanlık) bölümüne yeniden başladı. 2 yıla yakın süren eğitim sonunda; Psychologie der Persönlichkeit (Kişilik psikolojisi) Sozialpsychologie, Gruppendynamik (Sosyalpsikoloji, Grup dinamiği) Kinder- und Jugendpsychologie, Entwicklungpsychologie (Çocuk, Gençlik, Gelişim psikolojisi) Ehe- und Familienpsychologie (Evlilik ve Aile psikolojisi) Beratungskonzepte und Beratungsverfahren (Danışmanlık süreci ve Uygulamaları) Psychopatologie (Psikopatoloji) Psychotherapeutische Praxis (Uygulamalı psikoterapi) Anamneseverfahren und Diagnostik (Anemnez alma ve Diagnoz) İndividualtherapie: Einübung und Supervision (Bireysel terapi: Uygulama ve Süpervizyon) Gruppentherapie: Einübung und Supervision (Grup terapileri: Uygulama ve Süpervision) Psychotherapie in der Naturheilpraxis (Alternatif- Doğal şifacılık içinde Psikoterapinin yeri) eğitimlerini tamamlayıp Sertifika aldı. 

2003`ün Mart ayında yine Paracelsus Schule`nin Hamburg şubesinde, Heilpraktikerin u. Psycholog. Beraterin Anja Pachman`dan Familien Aufstellung eğitimi ve Sertifikası aldı. 

Aynı yıllarda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün iki yıl süreli Halkla İlişkiler Programından Önlisans Diploması aldı. 

Daha sonraki yıllarda REİKİ, DİKŞA, RECONNECTİON gibi tamamen spiritüel olan güçlere inisiye oldu. Şu an bilinen ve bilinmeyen binlerce enerji çeşidi ile çalışıyor. Virüsleri, bakterileri ve iltihapları biyo-enerji ile temizlediğini iddia ediyor. Ayrıca Altın Çağın Mucizesi adını verdiği Babe Çözmesi adını verdiği bir spirituel arınma yönteminin çalışmasını sürdürüyor. 

2018 yılından beri Ankara’da yaşıyor ve Aile Dizimi, Bireysel Koçluk ile Enerjetik Arınma çalışmaları yapıyor.


Yanıtlar