--}}

Haydar Harezmi

Haydar Harezmi Çağatayca yazan önemli bir Türk şairidir.14.yüzyılın sonlarında ve 15.yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır.Yaşamı hakkında fazla bir bilgi yoktur.Mahlasından Harizm Türklerinden olduğu anlaşılmaktadır. Büyük Timur İmparatorluğu ‘nun kurucusu Timur`un torunlarından olan İskender Mirza`nın (1409 -1414) şâiri olan Haydar Harezmî, Mahzen-el Esrar (Sırlar mahzeni) mesnevîsini onun adına yazmıştır. Tek nüshası İngiltere`de Londra`da British Museu

Haydar Harezmi Çağatayca yazan önemli bir Türk şairidir.14.yüzyılın sonlarında ve 15.yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır.Yaşamı hakkında fazla bir bilgi yoktur.Mahlasından Harizm Türklerinden olduğu anlaşılmaktadır. Büyük Timur İmparatorluğu a€˜nun kurucusu Timur`un torunlarından olan İskender Mirza`nın (1409 -1414) şairi olan Haydar Harezmi, Mahzen-el Esrar (Sırlar mahzeni) mesnevisini onun adına yazmıştır. Tek nüshası İngiltere`de Londra`da British Museum`da bulunan yapıt, 1858 yılında Kazan`da basılmıştır.Nizami`nin (1141-1204) aynı adlı mesnevisine nazire olan bu yapıt, düzgün yalın dili , nazım tekniği ve deyişiyle dikkati çeker.Ali Şir Nevai (1441-1501) Mecalis-el nefais (Güzellikler meclisi) adlı yapıtında Haydar Harezmi`nin Türki- Guy (Türkçe söyleyen) lakabı ile tanındığını ve ün kazandığını yazar.Haydar Harezmi`nin yaşadığı çağlarda oldukça yaygın bir üne eriştiği anlaşılmaktadır.15.yüzyılda Çağatayca yazan şairlerin Lütfi`den sonra en güçlüsü sayılır. düzenle|Ocak 2008

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.