Haydar Harezmi

Kısaca: Haydar Harezmi Çağatayca yazan önemli bir Türk şairidir.14.yüzyılın sonlarında ve 15.yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır.Yaşamı hakkında fazla bir bilgi yoktur.Mahlasından Harizm Türklerinden olduğu anlaşılmaktadır. Büyük Timur İmparatorluğu ‘nun kurucusu Timur`un torunlarından olan İskender Mirza`nın (1409 -1414) şâiri olan Haydar Harezmî, Mahzen-el Esrar (Sırlar mahzeni) mesnevîsini onun adına yazmıştır. Tek nüshası İngiltere`de Londra`da British Museu ...devamı ☟

Haydar Harezmi Çağatayca yazan önemli bir Türk şairidir.14.yüzyılın sonlarında ve 15.yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır.Yaşamı hakkında fazla bir bilgi yoktur.Mahlasından Harizm Türklerinden olduğu anlaşılmaktadır. Büyük Timur İmparatorluğu a€˜nun kurucusu Timur`un torunlarından olan İskender Mirza`nın (1409 -1414) şairi olan Haydar Harezmi, Mahzen-el Esrar (Sırlar mahzeni) mesnevisini onun adına yazmıştır. Tek nüshası İngiltere`de Londra`da British Museum`da bulunan yapıt, 1858 yılında Kazan`da basılmıştır.Nizami`nin (1141-1204) aynı adlı mesnevisine nazire olan bu yapıt, düzgün yalın dili , nazım tekniği ve deyişiyle dikkati çeker.Ali Şir Nevai (1441-1501) Mecalis-el nefais (Güzellikler meclisi) adlı yapıtında Haydar Harezmi`nin Türki- Guy (Türkçe söyleyen) lakabı ile tanındığını ve ün kazandığını yazar.Haydar Harezmi`nin yaşadığı çağlarda oldukça yaygın bir üne eriştiği anlaşılmaktadır.15.yüzyılda Çağatayca yazan şairlerin Lütfi`den sonra en güçlüsü sayılır. düzenle|Ocak 2008

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.