Haydarabad, Pakistan

Haydarabad (Urduca: حیدرآباد), Pakistan'ın Sind Eyaleti'nde bir şehir.

Haydarabad (Urduca: حیدرآباد), Pakistan'ın Sind Eyaleti'nde bir şehir. Nüfusu yaklaşık 1.578.400 kişidir (2006) ve böylece Pakistan'ın 6. büyük şehri ve Sind eyaletinin 2. en büyük şehridir. Şehir 1768'de Mian Gulam Şah Kolhoro adlı bir yerel Müslüman özerk hükümdar tarafından, bir eski Maurya dönemi balıkçı köyü yerine İndus Nehri kenarında 'Nerun Kot' mevkiine kurulmuştur. Eskiden Sind Eyaleti'nin başkenti idi. Günümüzde Pakistan'ın Sind Eyaleti içinde bulunan Haydarabad ilçesi'nin başkentliğini yapmaktadır. Bu şehir İngiliz Dogu Hindistan Sirketi Kolonisi'nin bir parcasi olarak ilhak edilmesi 1843'de "Amir Talpor Muharebesi"'nde Ingiltere Dogu Hindistan Sirketi Kolonisi'nin galibiyetinden sonra olmustur. 1948'de Hindistan Kolonisi'nin bölũnüp Pakistan'ın kurulmasından önce, özerk iken ve İngiliz Hindistan kolonisi idaresi altında iken şehrin sokakları nehirden çekilen sularla düzenli olarak yıkanıp temizlendiği için, şehir "Hindistan'ın Parisi" olarak anılmaktaydı. Fakat koloni Hindistan'in ikiye bölünmesi ile Hindistan'a düşen alanlardaki Müslüümanlar çok büyük sayılarda Pakistan'a ve Sind eyaletine göç ettikleri için Haydarabad şehri göçmenlerle dolmuştu. Bunların insani ihtiyaçlarınin karşılama çabaları dolayısı ile yörel idareciler tüm dikkat ve enerjilerini muhacir sorunlarına yöneltmişlerdir ve şehrin imarı ve hatta alt yapısının dengeli olarak tutulması unutulmuştur. Şehir nüfusça büyümekle beraber şehrin alt yapısı eskimiş ve köhneleşmiştir. Şehrin en güzel tarihi yapıları bile gecekondu tipi göçmen yerleşkeleri ile kaplanmış, yıkılmış ve çökmüştür. Tarihçe Haydarabad birbiri arkasına yığılmış gibi görünen üç tepecik üzerine kurulmuştur. Şehrin kurucusu 1768'de Mian Gulam Şah Kalhoro'dur. Bu kişi Sind'un önemli aşiretlerinden Kalhoro asiretinin başı olup Babür İmparatorluğu İmparatoru olan II. Şah Alem tarafından yarı özerk Sind Valisi (Sind Nevabı) olarak görevlendirilen Main Noor Mohammad Kalhoro'nun varışıdır. İran Şahı Nadir Şah Hindistan'a hücum edip Sind'ı işgal ettikten sonra Kolhoro Hanedanı'ndan Sind Nevab olan Main Noor Mohammad Kalhoro'un tek oğlu hariç diğer oğullarını İran'a göndermişti. Sind'de kalan tek Kalhora Hanedanı üyesi Mian Gulam Şah Kalhoro 1768'de kendini daha korunaklı olarak gördüğü bir mevkiye çekmeye karar vermişti. Bu korunaklı mevkii eski Mauraya imparatorluğu'nda bir idareci olan "Nerun"'un "Nerun Kot" adı ile kurmuş olduğu küçük balıkçı köyünde bulmuştur. 1768'de Mian Gulam Şah ilk olarak (şimdi bu şehrin ortasında bulunan tepede) mimar Mir Bahram Han'a pişmiş kırmızı tuğladan yapılmış bir büyük kale kurdurmuştur. Bu kaleye Sindlı dilinde "güçlü kale" anlamına gelen "Pacco Qilla" adı verilmiştir. Kalenin yanında kurulması ön görülen şehrin formal planı ise 1782'de kurucunun oğlu olan Sarfaz Han tarafından yapılmıştır. Şehir temelleri ortaya çıkmaya başlarken bu yeni şehir "Hehran/Sind'in Kalbi" adı anılmaya başlamıştır. Ancak bundan sonra Sind'de bulunan önemli aşiretler arasında, yani Kalhore ve Talpur aşiretleri arasında çok ciddi mücadeleler ortaya çıktı. 1783'de Kalhora Hanedanı üyesi Sind Nevabı olan "Mina Abdül Nabi" Halani Muharebesi Sind'in idaresini elinden çıkarmıştır. Bu savaşta nevaba karşı gelen güçte önemli rol oynayan Belüçlü Tapur aşiretinin başı "Mir Fateh Ali Khan Talpur"'a 1783'de Babür İmparatorluğu İmparatoru olan II. Ekber Şah'ın bir fermanı ile yarı özerk ve babadan oğla kalacak Sind Nevabı görevi verilmiştir. Böylece 1783-1843'de döneminde Sind Nevabı olarak hüküm sürecek Talpur Hanedanı nevapları idaresi başlamıştır. 1789'da Sind nevabı olan "Mir Fateh Ali Khan Talpur" Sind'in merkezi olan Hüdabad'dan ayrıldı ve Sind Nevablığı başkenti olarak Haydarabad'ı seçti. 1768'de yapılan Haydarabad Kalesi "Pacco Qilla"'yı nevablığın ana idare merkezi yaptı. Burası ikametgah sarayı olarak geliştirdi. Mir Fateh Ali Han Talpur nevablığı idaresi yakın üç erkek kardeşi ile birlikte olmuştu ve Sind Nevvablığı'nın dört idarecisi "char yar (dört dost)" olarak anılmaktadır. . Talpur hanedanının Sind Nevablığı idaresi 50 yıldan biraz daha uzun sürdü. Nevvablığa 1843'de yeni bir tehdit çıktı. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi kolonisi idarecileri Pencap bölgesini ve Afganistan'ı stratejik hedefleri olarak görmeye başlamışlardı ve Sind'ı bu hedefe erişmek için ortadan kaldırılması gerekli bir engel olduğunu kabul etmekteydiler. Talpur Sind Nevabı 1843'de İngiliz Doğu Hindistan Şirketi Kolonisi ile bir antlaşma imzalayıp İngiliz kolonicilerine büyük tavizler verdi. Bu tavizlerden biri kendine bağlı olan gönüllü orduyu dağıtmak idi. İngiliz kolonisi ordusu komutanı General Charles Napier Sind ordusunun dağılması haberini alıralmaz Bombay'a geri dönmekte olan ordusunu yine Haydarabad'a ve Talpur Hanedanı nevablığı üzerine yürüdü. Genarsl Napier Sind'ı elegeçirmeye, Haydarabad kalesini ve koloni ordusu için büyük merkez yapmaya hedef etmişti. Sind Nevvablığı İngilizlerle imzaladığı antlaşmayı İngilizlerin hiç saydığını açıkladı. Talpur hanedanı üyelerinden bazıları İngilizlere inanmamış ve alelacale yeni bir ordu kurmuşlardı. Bu ordu ile İngiliz kolonisi ordusu arasında 17 Şubat - 24 Mart 1843'de"Miani Muharebesi" yapıldı ve bu muharebede İngiliz koloni ordusu galip geldi. İngiliz koloni ordusu Sind'i ve Haydarabad'ı eline geçirdi. Haydarababd İngiliz kolonisi ordusu tarafından talana uğradı. Kale İngilizler tarafından kısmen yıkıldı ve şehir büyük maddi zararlar gördü. İngiliz kolonisi ordusu tarafından binlerce Hindli kişi öldürüldü; Talpur hanedanının başları Birmanya'ya sürüldü. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi Haydarabed şehrinin idaresini Doğu Hindistan Şirketi'nin doğrudan doğruya idare ettiği "Bombay Presidency İdaresi"'ne bağlandı. Goğrafya ve iklim Ekonomi Yerel idare bölümleri # Hyderabad City Taluka # Hyderabad Taluka # Latifabad # Qasimabad Demografi Haydarabad genellikle Pakistan'da ve özellikle Sind Eyaleti içinde çoklu-etnik ve çoklu-kültürlel şehir olarak bilinmektedir ve etnik asıl, din ve kültür açısından gayet toleranslı bir yerleşkedir. Ancak 1980'li yıllarda Sind dili konuşanlar ile "muhacirler" arasında etnik karışıklıklar çıkmıştır. 1947'de koloni Hindistan'inin bölünmesi günümüzde Hindistan'ın Gucerat ve Maharashtra eyaletlerinde önceden yaşayan çok sayıda Müslüman Haydarabad'da gelip yerleşmiştir. Bölünen Pencap'tan da birçok Pencapça konuşan kişi Pakistan Pencabi yanında Sind eyaletine özellikle Haydarabad'a göçmüşlerdir. Afganistan savaşi ve hatta çok daha önceden de şehir Peştuca dili konușan Paştun muhacır akımına hedef olmuştur. Ama istatistiklere göre şehirde en fazla konuşulan diller (1998'de %56,16 oranı ile) Urduca dili ve (1998'de %35,37% oranı ile) Sindce dili olmakla beraber Pencapca, Saraiki, Peştuca Belucice, Memoni dili gibi diller de konuşulmaktadır. Bu değişik dil konuşanlar bu şehirde gayet yaygın şekilde oturmaktadırlar ve şehrin Urduca ve Sindce konuşanlari ile iyice integre olmuşlardır. Ancak en yeni gelen muhacirlerden olan Afganistan Savaşı muhacirleri ve Peştuca dili konuşanları şehrin istasyonu civarındaki semtinde çok konsantre olmuşlardır. Şehir nufusu içinde en önemli din İslam'dir ve bunların çoğunluğu Sünnidir. En büyük dinsel azınlık nüfusun %10'unu teşkil eden Hindu'lardır. Şehir daha İngiliz kolonisi iken İngiliz Protestan misyonerlerinin hedefi olmuştur ve günümüzde şehirde 1 katedrali ve 5 semtsel kilisesi bulunan %1 Hristiyan azınlık bulunmaktadır. Şu gösterge şehirde 19. yy.da nüfus durumunu 21. y.daki karşılaştırılmak için verilmiştir: Görülecek yerler * Packo Qilo (Haydarabad Kalesi): Bu kale 1768'de "Mian Gulam Şah Kolohoro" tarafından yaptırılmıştır. Haydarabad şehrinin en önemli tarihi simgesidir. Ne yazıktır ki bu önemli tarihsel miras bakımsızlıktan dolayı harabeye dönmeye yüz tutmaktadır. Kalenin içinde Hindistan-Pakistan ayrımı sırasında Pakistan'a göçen "muhacir"lerin gecekondu tipli dermeçatma evleri ile doludur. Kalenin ana kapısı ve Talpor hükümdaralar tarafından yaptırılan bir bina nisbeten karakterlerini korumuştur ve bu çok az sayılı kalıtlarla bile kale gelen turistler için çok ilgi çekiciliğini korumaktadır. * Rani Bağ: Şehirde çok ünlü tarihi park. * Tarihi türbeler: Şehrin kuzeyinde Hirabad'da Kalhora hanedanı ile Talpur henadanı hükümdarlarının tarihi türbeleri bulunmaktadır. Bunlar arasında mimarisi en güzeli olarak bilinen "Mian Gulam Şah Kolhoro"'nun türbesi bakımsızlıktan dolayı harap olmaya yüz tutmuştur. Türbenin kubbesi çökmüştür; renovasyona tabai tutulacağına türbenin üzerine geçici metalik bir düz çatı yapılmıştır. *Sindoloji Enstitüsü Müzesi: Sind Üniversitesi'ne bağlı olan enstitünün müzesidır. Camlı sergilenen eşyalar arasından İndus Nehri Vadisi medeniyetlerinin ve Sind eyaletinin Sama, Sumra, Kalhora ve Talpur devletlerinden kalan tarihsel, müziksel ve kültürel miraslarını gösterilmektedir. Bunlar arasında, Thar ve Kohistan çöllerinde yaşıyan aşiretlerin hayatlarını sergileyen etnolojik sergiler de çok ilgi çekicidir,. * Hirabad ve Amil semtleri: Bu semtler de Hindistan-Pakistan ayrımından önce çok ilgi çekici eski binalarla dolu iken bu ayrım sonunda bu semtlerde bulunan her boş yere derme çatma yerleşeme binaları yapılmış; bunlar göze çok kötü gelmekle kalmayıp bu semtlerde bulunan eski binaların da bakımsızlıktan karekterlerini kaybetmelerine yol açmıştır. 1947'den önce bu semtin sokakları, evleri ve bina cepheleri çok gösterişli idi ve bu semtleerin sokakları gülsuyu ve güzel kokulu sandal ağacı tahtası suları ile zaman zaman temizlenip yıkanmakla ün yapmışlardı. * Badshahi Bungalow (Kral Bungalovu): Bu son Haydaraabad Hükümdarı Mir Nasır Han Talpor'un sarayıdır. Bu saray hala özel şahısa ait olarak Talpor hanedeni varislerinin elinde bulunmakta ve sarayın içine giriş için özel şahsi izin gerekmektedir. Fakat dışından bile bu sarayın güzelliği bir turizm çekici bina olmasını korumaktadır. * İndus Nehri: Bu nehir bu şehrin çok yakınıdan geçmektedir. Nehir kenarı bir özel piknik alanı olmuştur ve buralarda bulunan lokantalar müşterilerine izgaralanmış veya kızartılmiş İndus Nehri balığı olan "Pallo" balığı yemeği sunmaktadırlar. Bu nehir özallikle Temmuz sonu ve Ağustos'da hava Mansun ruzgaralari sezonu dolayısıyla yağmurlu ve kapalı olduğu ve bu nedenle nehir yatağı tamamiyle dolduğu zamanlarda gerçekten çok ilgi çekici bir görüntü vermektedir. * Resham Ghiti, Shahi Bazaar, Chhotki Ghiti çarşı sokaları merkezleri: Bu çarşılar kilometrelerce uzanan geleneksel dar sokakların iki tarafıda bulunan küçük dükkanlar ve bunların sokaklara yayılmış kısımlarından oluşur. "Shahi Bazaar" şehrin Kalhora hanedanından ilk kurucusu "Şah" ın Sind eyaleti merkezini Hüdabad'dan Haydarabad'a geçirmesi döneminde kurulmuş ve o zaman birçok tüccarı o zamanki yeni şehre çekmiştir. Shahi Bazaar Kale kapısından başlayıp ta "Bahriye Rai Saat Kulesi"'ne kadar ulaşmaktadır. "Pesham Gjiti" ise önceki pazar sokağının bir uzantısıdır. Bu çarşıda Sind'e has "Kundan" tipi altı takılar çok turist ilgisi çekmektedir. Chhotki Ghiti ise daha çok modern eşyanın (porselen çanakçomlek, eletronik ve elektrikli malların) satıldığı bir çarşıdır ve "Pasham Gjiti"'nin bir devamı şeklindedir. Resimler
Dosya:Hyderabadfort.gif |Haydarabad kalesinin 1845'de çizilen eski bir resmi Dosya:Aghamkot2.jpg|Haydarabad Kalesi'nde bir kalıntı Dosya:Cubbas tombs of mirs.JPG|Haydarabad'da Talpur Hanedanı Sind Nevabları türbelerinin bir eski resmi Dosya:Sindh Agriculture University Hyderabad.jpg|Haydarabad Universitesi Sind Ziraat Üniveritesi Dosya:Sindh Museum.jpg |Sind Enstitüsü Müzesi'ne giriş

Kaynaklar

Dış bağlantılar * Wikitravel'da Haydarabad Seyahat Kilavuzu * "Open Directory" Pesaver * Your Own Haydarabad City Websitesi * Hyderabad City Resmi Websitesi * Internette Haydarabad Sehri. * Haydarabad Telefon numaralari rehberi * Haydarabad tarihi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Haydarabad, Pakistan ilgili konular

 • Pakistan

  Pakistan, (resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti) Güney Asya'da bir ülkedir. Umman Denizi'ne 1046 km kıyısı vardır. Batısında Afganistan ve
 • Karakurum Karayolu

  Karakurum karayolu dünyada asfaltla kaplı en yüksek yoldur. Karakurum sıradağları üzerinden Khunjerab Geçidi (okunuşu Huncerap) içinden geç
 • Faysalabad

  Faysalabad, Pakistan`ın Pencap eyaleti`nde kent.(1979`a kadar Lyallpur) Nüfus; 2,582,175 (2006).Pakistan`ın 3. büyük şehridir.
 • İndus Nehri

  İndus Nehri {Hindi ve Sanskrit: सिन्धु Sindhu; Urdu: سندھ Sindh; Sindhî: سندھو Sindhu; Punjabi (Shahmukhi: سندھ, Gurmukhi:
 • Kuzeybatı Pakistan

  Kuzeybatı Pakistan, Pakistan`ın eyaleti.
 • Sonmiani

  Sonmiani. Pakistan'ın Belucistan eyâletinde bir şehir.
 • Al-Khalid tankı

  Pakistan:
 • Bahawalpur (anlam ayrımı)

  Bahawalpur şu anlamlara gelmektedir:
 • Pakistan Silahlı Kuvvetleri

  Pakistan Silahlı Kuvvetleri (Urduca:پاک مسلح افواج ,''Musalah Afwaj-e Pakistan'') Pakistan'daki askeri kuvvet. Asker sayısı bakımınd
 • Pakistan pasaportu

  Pakistan pasaportu Uluslararası seyahat amacıyla Pakistan vatandaşları için verilir. Pasaport, İçişleri Bakanlığı Yabancılar Pasaport Gene