Hayreti

Kısaca: Hayretî (d. ? - ö. ...devamı ☟

Hayreti (?-1534) Türk Divan edebiyatı şairi.

Doğum tarihi bilinmese de Hayreti`nin Vardar`da doğduğu bilinmektedir. Gerçek ismi Mehmed`tir. Çok genç yaşlarda tasavvufla ilgilenmiş, çeşitli tarikatlarla yakın temasa geçmiştir. Ömrü boyu tasavvufi bir yaşam anlayışını benimsemiş ve anlayışını şiirlerine de yansıtmıştır. Hayatının son yıllarında kör olmuş, gözlerini kaybetmiştir. 1534 yılında vefat etmiştir.

16. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olsa da bugün pek bilinmemektedir. Divanı 1981 yılında Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu ve M. Ali Tanyeri tarafından yayımlanmıştır. Şiirlerinde tasavvufi öğelere sıklıkla rastlanır, uslubu samimi ve coşkuludur.

Eserlerinden örnek

Gazel

``Ben bu bazrun ne bazerganı ne bezzaazıyam`` ``Kuy-ı ışkun onmadık bir rind-i şahid-bazıyam``

``Bir megesce kadrüm olsa han-ı vaslunda n`ola`` ``Ben de halümce muhabbet evcinin şeh-bazıyam``

``Cana kalmazam bu gün meydanda asla Hak bilür`` ``Risman-ı kakül-i dil-darumun can bazıyam``

``Sen nice erbab-ı hüsn içinde müstesna isen`` ``Padişahum ehl-i ışkun ben de bir mümtazıyam``

``İt gibi öldürmez isen ger rakib-i kafiri`` ``Dime hiç ey Hayreti alemde ben de gaaziyem ``

(Vezin: Failatün failatün failatün failün)

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

1534 1981 tasavvuf vardar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.