Hayrettin Erkmen

(doğumu; 1915, Tirebolu - 20 Mayıs 1999, İstanbul) Siyaset adamı

Hayrettin Erkmen

(doğumu; 1915, Tirebolu - 20 Mayıs 1999, İstanbul) Siyaset adamı

Ankara Üniversitesi SBF`ni bitirdi.Cenevre iktisat Fakültesi`nde doktora yaptı.İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesi`nde asistanlığa atandı.Galatasaray İşl. Yük. Okulu Öğretim üyelikleri, T.C. Merkez Bankası İdare Meclis Üyelikleri yaptı. Demokrat Parti`den Giresun milletvekili seçildi (1950 - 1960). Çalışma bakanlığı,DP meclis grup başkanlığı,ticaret, İmar ve İskan bakanlıklarında bulundu.Yassıada mahkemelerinde 10 yıl hapse mahkum edildiyse de 1964`te tahliye oldu.Çıkarılan aftan yararlanarak AP`den cumhuriyet senatörü seçildi.1979`da Süleyman Demirel`in başkanlığında kurulan AP azınlık hükümetinde dışişleri bakanlığına getirildi.Yunanistan`a karşı uyguladığı yumuşak politikalar yüzünden eleştiriler aldı.5 Eylül 1980`de hakkında ``Milli menfaatlere aykırı politika izlediği`` iddiasıyla, CHP ve MSP`nin TBMM`ne ortak verdiği gensoru önergesinin oylamasında güvensizlik oyu verilerek bakanlıktan düşürüldü.12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra senatörlüğü de sona erdi.1992`de yeniden açılan Demokrat Parti`nin genel başkanlığına getirildi.IX, X, XI inci Dönem Giresun Milletvekilliği yapmıştır.} } } } <div class="Boxmerge">} }}}} </div>

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar