HAYSIYET (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Değer
3. saygınlık
4. itibar:
Kendinden dinlediğine göre
5. çekilmenin sebebi bir haysiyet meselesi idi.- F. R. Atay.
2 . Öz saygı.
HAYSIYET (türkçe) anlamı
6. değer
7. saygınlık
8. itibar
9. onur
10. özsaygı
şeref.
HAYSIYET (türkçe) anlamı
11. (Arapça) Erkek ismi - Şeref
12. onur
13. itibar
14. değer
HAYSIYET (türkçe) ingilizcesi
1. n. honor
2. honour [Brit.]
3. pride
4. dignity
HAYSIYET (türkçe) fransızcası
1. dignité [la]
HAYSIYET (türkçe) almancası
1. n. Ehre
2. Ehrenhaftigkeit
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dignity

Dignity. Hilary Duff'un toplamda altıncı albümü, aynı zamanda da dördüncü stüdyo albümüdür.

Pride

Pride şu anlamlara gelebilir:

Yom

Yom, Türk ve Altay halk inancında Uğur, Şans, Talih, Baht anlamlarına gelir. Yum olarak da söylenir. Uğurlu nesne (Yom Taşı gibi) manasını da içerir. Aynı zamanda mutluluk, neşe demektir. Ural dillerinde ise Tanrı anlamı taşır. Tuvalarda yer alan ve kötü ruhların kovulmasını ...

Asker

ASKER Alm. Soldat, Fr. Soldot, İng. Soldier. Askerlik mükellefiyeti altına giren erbaş ve erlerle özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne intisab eden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıs. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, askeri böyle tarif etmektedir. Kelimenin aslı ...