Hayvan Deneyleri

Hayvan deneyi (viviseksiyon), omurgalı veya omurgasız insan-dışı canlı hayvan türleri üzerinde bilimsel amaçlarla gerçekleştirilen prosedürlerdir. Bu bilimsel amaçların başlıcaları:

  • Temel biyolojik araştırmalar
  • Adli tıpla ilgili araştırmalar
  • Eğitimde mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması
  • İnsan ve hayvan sağlığının korunması veya hayvan refahı amacıyla yapılan araştırmalar
  • Askeri araştırmalar
  • Ürün kalite ve kontrolü için yapılan araştırmalar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.