Hayvanc��L��K

Gaziantep Hayvanat Bahçesi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 100 dönümlük alana kurulmuş Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun alan olarak birinci, Dünya'nın üçüncü, Avrupa'nın ikinci en büyük hayvanat bahçesi.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi

Hayvan hakları bildirgesi 15 Ekim 1978`de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan hakları evrensel bildirisi.

Dabbetülerd

Dabbetülerd kıyametin kopmasına yakın, çıkacak olan büyük bir hayvan. Kıyametin büyük alametlerindendir. Kıyamet gününe inanmak, İslam dininde imanın altı esasına dahildir. Bir Müslüman kıyamet gününün varlığına kalbiyle inanır. O gün elbette gelecekti...

Sağım

Erivan Hayvanat Bahçesi

Erivan Hayvanat Bahçesi (Ermenice: Ô¿Õ¥Õ¶Õ¤Õ¡Õ¶Õ¡Õ¢†¦

Şohet

Şohet: Musevilik`de yenilmesi serbest olan hayvanların kesiminin Şehita adı verilen kurallar dahilinde, özel bir kesim tekniği ile bu işin eğitimini almış ve anatomi bilgisi olan yetkili bir kişi tarafından yapılması gereklidir bu kişiye Şohet adı verilir...

tembel hayvan

Tembel Hayvan Familyası: Tembelhayvangiller (Bradypodidae). Yaşadığı yerler: Orta Amerika'dan Arjantin'e kadar olan bölgenin ormanlarında. Özellikleri: Ağaçlarda yaşayan, ayakları kancalı yavaş hareket eden bir memeli. Boyu, 50-60 cm kadardır. Dallarda ba...

Yaz kenesigiller

Yaz kenesigiller (Ixodidae), örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının akarlar (Acarina) alt sınıfından kene familyasıdır.

Atlarda spastik kolik

Spastik kolik veya Enteralgia catarrhalis, sindirim sistemini innerve eden otonom sinir sistemindeki fonksiyonel bozukluklar neticesinde ortaya çıkan atların sık karşılaşılan bir sendromudur.

yem

Yem Hayvanlara yedirilen organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımları. Yem hayvana madde ve enerji bakımından yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle yedirilir. Yemde; ham protein ham yağ, ham selüloz, azotsuz öz maddeler, kalsiyum,...