Bütçenin gelir ve giderleri arasında yer ve zaman bakımından ortaya çıkan âhenksizlikleri gideren devletin eline geçen paraları muhâfaza ve idâre ile gerekli ödemeleri yapan kuruluş.

HAZINE (türkçe) anlamı
1. gömülü ya da saklı bulunan altın
2. gümüş
3. mücevher gibi değerli eşya yığını
4. merkez bankası
5. hazine genel müdürlüğü gibi devletin para işleriyle uğraşan organlar.
6. değerli şeylerin saklandığı yer
7. kaynak
8. devlet malı
9. parası ya da bunların saklandığı yer
10. büyük bağlılık duyulan
değer verilen nesne ya da kimse.
HAZINE (türkçe) anlamı
11. 1 . Altın
12. gümüş
13. mücevher vb. değerli eşya yığını
14. büyük servet:
15. Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı.- R. H. Karay.
16. 2 . Değerli şeylerin saklandığı yer.
17. 3 . Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü.
18. 4 . Kaynak:
19. Ağaç
20. rutubetin hazinesidir.- F. R. Atay.
21. 5 . ekonomiDevlet malı veya parası.
22. 6 . ekonomiDevlet malının veya parasının saklandığı yer.
23. 7 . ekonomiDevletin altın
24. döviz
25. bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.
26. 8 . mecazBüyük bağlılık duyulan
27. değer verilen şey veya kimse.
HAZINE (türkçe) anlamı
28. (Arapça) Kadın ismi 1. Devlet malının parasının saklandığı yer. 2. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler.
HAZINE (türkçe) ingilizcesi
1. n. coffers
2. treasure
3. exchequer
4. stores
5. riches
6. coffer
7. repertory
8. store
9. storehouse
10. thesaurus
11. treasure house
12. trove
HAZINE (türkçe) fransızcası
1. trésor [le]
HAZINE (türkçe) almancası
1. n. Hort
2. Schatz
3. Schatzkammer

Hazine hakkında detaylı bilgi

Hazine Alm. Staatskass (f), Staatsschatz (m), Fr. Tresor (m), İng. Public treasury, treasury, bütçenin gelir ve giderleri arasında yer ve zaman bakımından ortaya çıkan ahenksizlikleri gideren devletin eline geçen paraları muhafaza ve idare ile gerekli ödemeleri yapan kuruluş.

Osmanlı Devletinde hazineye ait fonksiyonları Beytülmal müessesesi yerine getirirdi (bkz. Beytülmal). Yurdumuzda hazine işleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı tarafından yürütülmektedir. Hazine Genel Müdürlüğünün asıl görevi, hazine işlemlerini yapmak, yani gelirleri toplamak, giderleri ödemek, hazine mevcudunu işlemektir. Genel Müdürlüğün ilaveten, darbhane, amortisman sandığı, menkul kıymetler ve kambiyo borsası ile ilişkisi vardır. Hazine, ayrıca hisse senetlerini, tahvilat cüzdanını ve muhafazası gereken eşyayı saklar, idare eder. Dahili ve harici, mali hareketleri takib eder. Milli paranın tedavül ve istikrarının, ödemeler bilançosunun ve kredi işlerinin sağlanması yolunda tedbirler teklif eder. Devletin yabancı memleketlerdeki tediyelerini yerine getirir. Devletin para hareketlerini ilgilendiren işleri hazırlar, yürütür ve denetler.

11 Temmuz 1960 tarihinden itibaren Hazine Genel Müdürlüğüne, Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı bağlanmıştır. Bu suretle ABD ve diğer devletlerle iktisadi teşebbüs ve anlaşmaları ifa ederek, tatbik etmek görevi de Hazine Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Hazinenin, kamu maliyesindeki yeri ve önemi o kadar büyüktür ki, bazı memleketlerde Maliye Bakanlığının yanında sırf bu işlerle uğraşmak üzere Hazine Bakanlığı kurulmuştur. Hazinenin bankaya olan benzerliği çok fazladır. Birçok hallerde devlet, hazine kuracak yerde bankalardan faydalanmıştır. 1930 yılında Merkez Bankası kuruluncaya kadar Osmanlı ve Ziraat bankalarından faydalanan devlet, bu tarihten itibaren hazine nakit hareket işlerini Merkez Bankasına bırakmıştır. Günümüzde de Merkez Bankasının bulunmadığı yerlerde Ziraat Bankası her iki bankanın da bulunmadığı halde herhangi bir banka aynı görevi yerine getirir. Herhangi bir banka şubesinin olmaması halinde, mal sandıkları ve postanelerle aynı işler yapılır.

Gelir ve giderlerin yer bakımından denkleştirilmesine, Hazine Nakit Hareketleri denir. Bunu hesaplamak için de, bütçeye ait olsun olmasın bütün gelirler Maliye Bakanlığının emrinde bir hesapta toplanır. Bu paraların gerekli miktarı, icab eden yerlere gönderilerek ilgililere ödenmek üzere saymanların emrinde hazır bulundurulur. Hazine Genel Müdürlüğü, bankalardan belli zamanlarda hesap özeti alır. Bu bilgilere dayanarak lüzumlu yerlerde gereken parayı hazır bulundurmak için Merkez Bankasına veya diğer bir bankaya gereken teslimatı vererek, devlet gelirleri ile giderleri arasında yer bakımından ahenk sağlamaya çalışır. Gelir ve giderlerin zaman bakımından denkleştirilmesine Hazine İşlemleri denir. Hazine Genel Müdürlüğünün asıl görevi; devletin her an ödenmesi gereken giderlerini karşılayacak para bulundurmaktır. Devletin elinde ihtiyaçtan fazla para bulunduğu anda onu işletmek, değerlendirmek gereklidir. Devletin nakit ihtiyaçlarını bilmek ve bunları karşılayacak kaynakları araştırmak lazım gelir. Dalgalı paralar, Merkez Bankası avansları, hazine bonoları, konsilide borçlar hazine gelir kaynaklarıdır.

Şarkı Sözleri

Fettah Can tarafından söylenen hazine adlı şarkının sözleri.

görmeyi denedim
gönül gözüyle
yaşamadım bilmiyordum
aşkmış hazine
sorun etmedim
bakınca maziye
bir baktım bin ders aldım
kısmetmiş bugüne

oysa sana ne kadar ihtiyacım varmış
yüzüme konan gülücükler uçup gitmiyor
yanında zaman ne kadar da kısaymış
yoksun ya günler geçip gitmiyor

Yonca Lodi tarafından söylenen hazine adlı şarkının sözleri.

gözümün önünden hiç gitmiyorsun.
ne hayaller gelir geçer yüreğimden
farkına varsan ya ah bir bilsen
ne mümkün kurtulmak aşkın elinden

anladım kaybetmekten korkuyorsun
ne hayrı dokunur korkunun ecele
zamanı gelince fark ettiğinde
ayrılıklar yalan sevmektir hazine

şimdi elinde kalbim hep cesur hem tedirgin
aşkla çarpıyor her bakışında
seviyorsan sevgilim yarınlara bırakma
aşk sonsuz olsa da ömür çok kısa

anladım kaybetmekten korkuyorsun
ne hayrı dokunur korkunun ecele
zamanı gelince fark ettiğinde
ayrılıklar yalan sevmektir hazine

Detstyle tarafından söylenen hazine adlı şarkının sözleri.

biraz asabiyim çünkü kafam iyi
karışınca müzikle sanki doping
bu jiletsil bi stile bi permatik
boş konuşan ağza prezervatif
bize her vakit geliyo pentakill
sabahtan akşama kadar hep matiz
herkes kendıne göre sempatik
geç yerime kendine yap empati
zaman aşımı geçiriyo beynin yok
bu detin yeni zehiri show
fazla zorlama şansını ortam hatasının başka telafisi yok
taraf olmanın anlamı yok
tamam ortaya zarları koy
senı korkutacak , yakacak bedenini ardından aglayan yok
nakarat x2
geri geri gelin ,benim hedefim ileri ve seni rezil ederim
benimle yarışma
egonuzu yerim aradıgın hazinenin haritası bende saklı işime karışma
anlamışsan varolmadığını vedalaşınca
ve daha başındayız yolun dağbaşında arama belanı bela başında
sanat benım karakterim senin neyin belli değil
derin derin düşün beni sanat benım hayat benım
bu yeni kan bağışı ve buralar karanlık sacıyoruz ışık
battle anlayışım bu , hakkımda boş konuşmayı bırak işinize bakmaya calışın bitch
nakarat x2
geri geri gelin ,benim hedefim ileri ve seni rezil ederim
benimle yarışma
egonuzu yerim aradıgın hazinenin haritası bende saklı işime karışma
anlamışsan varolmadığını vedalaşınca
ve daha başındayız yolun dağbaşında arama belanı bela başında
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hazine Bonosu

Hazine Bonosu Hazine bonoları, vade tarihinde alacaklıya ödenecek devlet borcudur. Borçlu durumunda olan, Hazine'dir. Merkez Bankası, ticaret bankaları ile öbür mali aracılar, şirketler veya özel kişiler alacaklı olabilirler. Hazine bonoları, kamu sektörünün dalgalı borçları ...

Hazine-i Hassa

Hazine-i Hassa (Hazîne-i Hâssa) Osmanlı padişahlarının şahsî gelir ve giderlerine âit işlere bakan teşkilât. Osmanlı Devleti mâliyesinde iki büyük hazîne vardı. Birincisi bütün devlet gelirlerini toplayıp muayyen kânunlarla mahallerine veren ve sarf eden Dîvân-ı Hümâyûn ...

Hazine Ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Devletin dış ticâret politikalarını uygulamak, hazîne, para kredi ve nakit hareketleri ile iç ve dış borçlanma işlemlerini yürütmek için kurulmuş teşkilât. 13.12.1983 târihinde Bakanlar Kurulu karârıyla 188 sayılı Kânun Hükmündeki Kararnâme (KHK) (17.6.1982 târihli ve ...

Hazine Adası

``Hazine Adası`` İskoçyalı yazar Robert Louis Stevenson`un ünlü macera romanıdır. Ayrı bir kitap olarak 1883 senesinde çıkan bu yapıt, daha önce 1881-1882 yıllarında bir çocuk dergisinde diziler halinde yayınlanmıştır.

Hazine Uzmanları Derneği

Üyeleri Hazine Müsteşarlığında uzman veya uzman yardımcısı olarak görev yapmış veya yapmakta olan kişilerden oluşan Hazine Uzmanları Derneği 1996 yılında kurulmuştur.

Hazine, Özalp

Hazine, Van ilinin Özalp ilçesine bağlı bir köydür.

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Başbakanlığı'na bağlı Türkiye'nin hazinesinin yönetiminde sorumlu devlet kurumudur.

Büyük Hazine

Büyük Hazine. Gates ailesi altı nesildir hazine peşinde koşmaktadır ve ABD'de tarihle ilgilenenler tarfından "deli" olarak görülmektedirler.

Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

National Treasure: Book of Secrets (Büyük Hazine: Sırlar Kitabı) Başrolde Nicolas Cage'in yer aldığı 2007 yapımı film. Mitch Wilkinson isimli adam ortaya çıkar ve Ben'in atalarının bir cinayete karıştığı iddaasında bir kanıt gösterir.

Büyük Hazine (film)

Büyük Hazine. Gates ailesi altı nesildir hazine peşinde koşmaktadır ve ABD'de tarihle ilgilenenler tarfından "deli" olarak görülmektedirler.

Hazine Kontrolörleri Derneği

Hazine Kontrolörleri Derneği, eski ve yeni Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine Kontrolörleri arasındaki maddi ve manevi dayanışmayı artırmak, mesleki sorunların çözümüne katkıda bulunmak, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını kamuoyunun bilgisine sunmak ve bu amaçla ...