Hazine aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Hazine (anlam ayrımı)

Hazine aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Kavram

*Hazine ==Kurum== *Hazine Müsteşarlığı, devlet hazinesi.

Yanıtlar