Hazine Kontrolörleri Derneği, eski ve yeni Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine Kontrolörleri arasındaki maddi ve manevi dayanışmayı artırmak, mesleki sorunların çözümüne katkıda bulunmak, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını kamuoyunun bilgisine sunmak ve bu amaçla seminerler vb. düzenlemek, yayınlar yapmak amacıyla 1999 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Hazine Kontrolörleri Derneği

 Hazine Kontrolörleri Derneği, eski ve yeni Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine Kontrolörleri arasındaki maddi ve manevi dayanışmayı artırmak, mesleki sorunların çözümüne katkıda bulunmak, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını kamuoyunun bilgisine sunmak ve bu amaçla seminerler vb. düzenlemek, yayınlar yapmak amacıyla 1999 yılında Ankara'da kurulmuştur.  Hazine Kontrolörleri Derneği'nin Nisan 2007 tarihi itibariyle halen Hazine Müsteşarlığı'nda çalışmakta olan Hazine Kontrolörleri ile başka kurumlarda görev yapan ve Hazine Kontrolörlüğü mesleğine sahip 110 üyesi bulunmaktadır.  27 Mart 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul sonucunda Hazine Kontrolörleri Derneği Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde seçilmiştir:  Muharrem Demirci (Yönetim Kurulu Başkanı)  Said Vakkas Bozkurt (Genel Sekreter)  İlker Kabakçı (Yönetim Kurulu Üyesi)   Mehmet Balcı (Yönetim kurulu Üyesi-Sayman)  Ahmet Tutal (Yönetim Kurulu Üyesi)  Hazine Kontrolörleri Derneği  

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar