Hazinedar Şahin Ali Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 31 Mart 1785 - 24 Ocak 1786 tarihleri arasında dokuz ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hazinedar Şahin Ali Paşa

Hazinedar Şahin Ali Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 31 Mart 1785 - 24 Ocak 1786 tarihleri arasında dokuz ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar