HDLC (High Level Data Link Control) : OSI (Open System Interconnection) 2. katmanında yer alan bir iletim protokolüdür. HDLC, PPP (Poin to Point Protocol) gibi WAN iletişiminde paketlerin yerine nasıl ulaştırıldığını belirleyen yaygın protokollerden birisidir. HDLC Ethernet protokolüne göre çok basittir. Temel noktadan noktaya iletişim protokolü olarakta kabul edilebilir. Temel fonksiyonları; fiziksel ortamın kullanılabilir olup olmadığını denetlemek, doğru alıcının veriyi alıp...

HDLC (inglizce) türkçe anlamı
1. hdlc
HDLC (ingilizce) flemenkcesi
1. High-Level Data Link Control
2. communicatieprotocol voor synchrone X.25-netwerken
3. vergelijkbaar met SDLC

Hdlc hakkında detaylı bilgi

HDLC (High Level Data Link Control) : OSI (Open System Interconnection) 2. katmanında yer alan bir iletim protokolüdür. HDLC, PPP (Poin to Point Protocol) gibi WAN iletişiminde paketlerin yerine nasıl ulaştırıldığını belirleyen yaygın protokollerden birisidir. HDLC Ethernet protokolüne göre çok basittir. Temel noktadan noktaya iletişim protokolü olarakta kabul edilebilir. Temel fonksiyonları; fiziksel ortamın kullanılabilir olup olmadığını denetlemek, doğru alıcının veriyi alıp işleme koyduğunu doğrulamak ve verinin hatasız bir şekilde hedefe ulaşıp ulaşmadığını denetlemek olarak açıklanabilir.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Rosiglitazon

Rosiglitazon, insüline karşı duyarlılığı artırarak anti-hiperglisemik etki gösteren tiyazolidindion sınıfından bir antidiyabetik ilaç.

Veri Bağlantısı Katmanı

Veri bağlantısı katmanı veya 2. Katman: (İngilizce: Data Link Layer)

Bilgisayar Terimlerinin Kısaltmalarının Listesi

Bilişim sektöründe kullanılan kısaltmaların listesi.

Mantıksal Bağlantı Kontrolu (LLC)

Logical Link Control bilgisayar ağında, IEEE standart ailesindeki OSI Referans modelinde bulunan Data Link Layer(Veri iletim katmanı)'ın alt katmanıdır.LLC çeşitli ağ protokolleri için çok bağlantılı multipoint ağların bir arada tutulmasını ve aynı ortam üzerinden veri ...

OSI Referans Modeli

Network altyapısındaki donanım ve yazılımlar arasındaki standardı ifade etmek için kullanılan bir modeldir. Bu model sayesinde karmaşıklık azaltılmışdır ve belli katmanlarda uzmanlaşılması için referans olmuştur ve 7 katmandan oluşturulmuştur.

Point-to-Point Protokol

Point-to-Point Protokolü (Kısaca PPP, Türkçe: ''Noktadan noktaya''), iki ağ geçidi arasında doğrudan bağlantı kurmaya yarayan veri köprüleme protokolüdür.