Hece

Kelimeleri oluşturan, en küçük birimi harf olan ve ağzın tek hareketinde sarf edilebilen ses modelidir. Türkçede en az bir harf, en çok dört harften oluşur ve içinde en fazla bir tek sesli harf bulunur.

Kelimeleri oluşturan, en küçük birimi harf olan ve ağzın tek hareketinde sarf edilebilen ses modelidir. Türkçede en az bir harf, en çok dört harften oluşur ve içinde en fazla bir tek sesli harf bulunur.

Hece çeşitleri

Türkçede heceyi oluşturan seslerin sayısına ve bu seslerin hecedeki yerine göre altı çeşit hece vardır:

1.hece bir ses biçimidir ve bunu dilimizle kullanabiliriz...biz bu hece öğrenmek için heceliyoruz. 2. bir sesli, bir sessiz harften oluşan hece : eb - ru, ay - va, im - la

3. bir sesli, iki sessiz harften oluşan hece : ilk, üst, aşk,

4. bir sessiz, bir sesli harften oluşan hece: el - ma, ka - fa

5. bir sessiz, bir sesli, bir sessiz harften oluşan hece : mu- rat, ya-tak

6. bir sessiz, bir sesli ,iki sessiz harften oluşan hece : türk, kalp, şark

Yabancı dilden gelen kelimelerde ise farklı tip heceler bulunabilir:

  • iki sessiz, bir sesli, bir sessiz harften oluşan hece : tren, tram-vay


Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

hece

Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem:
"Okumak sözünde üç hece vardır."-

hece

Türkçe hece kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. syllabic n. syllable

hece

bir solukta çıkarılan ses ya da ses birliği, seslem.

hece

Türkçe hece kelimesinin Fransızca karşılığı.
syllabe [la]

hece

Türkçe hece kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Silbe

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.