Hece Edebiyat Dergisi

Kısaca: HECE, aylık edebiyat dergisi olarak 15 Ocak 1997`den beri Ankara`da yayınını sürdürüyor. Adını Yunus Emre`nin "Başları ucunda hece taşları/Ne söylerler ne bir haber verirler" dizelerindeki `hece` sözcüğünün kullanımıyla; hece`nin birliktelik ve işlevsellik boyutu taşımasından alan dergi, Türkçe`nin kültürel ve düşünsel mirasını birlikte solumanın, duygu ve ifade ortaklığıyla birlikte esenlik arayışının sonucu olarak doğmuştur. ...devamı ☟

HECE, aylık edebiyat dergisi olarak 15 Ocak 1997`den beri Ankara`da yayınını sürdürüyor. Adını Yunus Emre`nin "Başları ucunda hece taşları/Ne söylerler ne bir haber verirler" dizelerindeki `hece` sözcüğünün kullanımıyla; hece`nin birliktelik ve işlevsellik boyutu taşımasından alan dergi, Türkçe`nin kültürel ve düşünsel mirasını birlikte solumanın, duygu ve ifade ortaklığıyla birlikte esenlik arayışının sonucu olarak doğmuştur.

Yirmi beşinci sayısına kadar her ayın on beşinde yayımlanan HECE, bu sayısından sonra her ayın birinde kitapçılara ulaştırılmıştır. Her ay yeni şiirler, öyküler, denemeler, eleştiriler, değiniler, incelemeler, söyleşiler, kitap tanıtımları; kültürel, sanatsal ve düşünsel metinlerle okurunun dikkatine sunulmaya çalışıyor. Her çıkan sayısında değişik yazar ve şairlerin katılımıyla geniş bir okur ve sanatçıyı sayfalarında buluşturan dergi, şimdiye değin yayımladığı pek çok dosyanın yanı sıra, özel sayılarla da Türk edebiyatında öykü ve şiir v.s türünün dökümünü yapmaya çalışmıştır. HECE`nin dergi çalışmaları sürerken bir yandan da HECE YAYINLARI`nın kitap çalışmaları sürmüş ve şimdiye dek öykü, şiir, deneme, anı, inceleme türlerinde pek çok kitap yayımlanmıştır. düzenle|Mayıs 2007

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hece ölçüsü
2 yıl önce

eserindeki şiirler de hece ölçüsüyle yazılmışlardır. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra divan edebiyatı ve aruz ölçüsünün yaygınlaşması hece ölçüsünün yalnızca...

Hece ölçüsü, Göktürk Yazıtları, Türkçe
Öykü (dergi)
5 yıl önce

boyutundaki dergi 7 sayı çıkabildi. Öykü dergisi, Resimli Hikâyeler dergisinden sonra Türk edebiyatında ikinci öykü dergisidir. Sunu yazısında ...sayfalarının...

í–ykü (dergi), 12 Mart, Ahmet Telli, Ali Yüce, Fakir Baykurt, Kerim Korcan, Mustafa Balel, Muzaffer Buyrukçu, Sivas, Zühtü Bayar, í–ykü
Tasavvuf edebiyatı
2 yıl önce

bu edebiyat geleneğinin sürmesinde en önemli rolü Alevi-Bektaşi ve Melami-Hamzavi şairler oynadı. Tasavvuf edebiyatı şairleri, yalın bir dille, hece ölçüsüyle...

Tasavvuf edebiyatı, Ahmed Yesevi, Edebiyat, Efsane, Fıkra, Halk edebiyatı, Masal, Tarikat, Taslak, Yunus Emre
Tevhit (edebiyat)
5 yıl önce

çoğunlukla divan edebiyatı nazım biçimleri olan gazel, kaside ve mesnevi biçimlerinde ve aruz ölçüsü ile kaleme alınır. Ancak halk edebiyatında hece ölçüsüyle...

Güray Süngü
5 yıl önce

eserlerini Hece Edebiyat Dergisi'nde yayınlamıştır. Sonraki yıllar Hece Öykü, Aykırı Edebiyat, Vivo Edebiyat, Kaçak Yayın, E-Edebiyat, Özgür Edebiyat, Ada,...

Güray Süngü, 1976, Biyografi, Dördüncü Tekil Şahıs, Hece Edebiyat Dergisi, Kadırga, Pencereden, Taslak, Türk, Yazar, ,
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
2 yıl önce

Nedim Gürsel gibi yazarların roman ve öyküleri. Şiirde, Millî Edebiyat akımından hece veznini devralan kuşak (Kemalettin Kamu,Ömer Bedrettin Uşaklı vs)...

şermin
1 yıl önce

alır. Kitaptaki şiirler tamamen sekizli hece ölçüsü ile yazılmıştır. Tevfik Fikret’in aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü kullandığı tek eserdir. Kitabın ortaya...

Türk Edebiyatında Şiir
5 yıl önce

dünya şiirinin en eski ve yaygın konularını kapsar. Burada verilen örnekler hece vezniyle söylenmiş, uyaklı dörtlüklerden oluşur. VIII.-XIII. yüzyıllardan...

Türk edebiyatında şiir, 1839, 1860, 1874, 1896, 1901, 1909, 1912, 1921, 1939, 1970