Hekataios

Kısaca: M.Ö. 6. yüzyılda Milet'te yaşayan bilginlerden birisi de Hekataios'tur; Perslerin Milet'i işgali döneminde doğmuş ve bir Pers vatandaşı olarak yetiştirilmiştir; ancak halkının Perslere karşı ayaklanmasını ve vatanının kurtulmasını görecek kadar uzun yaşamış ve M.Ö. 477'de ölmüştür. ...devamı ☟

Hekataios, Mısır'a, hatta Teb'e kadar gitmiştir. Mısır'ın bir Pers vilayeti olması, kendisinin de bir Pers vatandaşı olarak görünmesi, bu gezileri kolaylaştırmıştır.

Hekataios, küçük bir kısmı günümüze kadar ulaşan Historiai (Araştırmalar) adlı eserinde Yunan gelenekleri ile mitolojisini tanıtmış, Asya ve Avrupa'nın tasvirini veren iki bölümlük Dünya Turu adlı diğer bir eserinde ise, gezip gördüğü yerlerin fiziki ve beşeri coğrafyası hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. MÖ. 5. yüzyılda yaşayan ünlü tarihçi Bodrumlu Heredotos, Hekataios'un bu eserinden büyük ölçüde yararlanmıştır.

Hekataios'un yetiştiği dönemde Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes'in evrenin yapısına ilişkin görüşleri tartışılmaktaydı. Bunlar aslında sonu gelmeyen kısır tartışmalardı ve bunu anlayan Hekataios, evrenin sırlarını çözmeye çalışmadan önce, çevremizi tanımaya çalışmamız gerektiğini savunmaya başlamıştı. Gemicilerden, tacirlerden ve kendi gezilerinden elde ettiği bilgileri bir araya getirerek, ilk defa tasviri coğrafyaya ilişkin bir yapıt yazdı. Bu yapıt ona "Coğrafya'nın Babası" unvanını kazandırdı.

Yeryüzü'nün dairesel olduğuna ve çevresinin okyanusla çevrilmiş bulunduğuna inanıyordu. Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi'ne kabaca işaret edilmiş ve Yeryüzü, bu denizlerle iki parçaya bölünmüştü; kuzeyde Avrupa ve güneyde ise Asya ve Afrika kıtaları bulunuyordu. Nil nehrinin, Yeryüzü'nü çevreleyen okyanustan çıktığını varsaymıştı. Nil nehrinin düzenli olarak taşması ve deltasının oluşması birçok spekülasyona neden olmuştu ve bunlardan birisi de Hekataios'a aitti.

Hekataios, aynı zamanda bir kuramcıdır; matematiksel coğrafya ile de ilgilenmiştir. Ancak bilime yapmış olduğu en büyük katkı Yeryüzü'ne ilişkin bilgileri derlemesidir.

ilknur - 4 yıl önce

bir konu ancak bu kadar güzel açıklanabilirdi tebrikler :))


ilknur - 4 yıl önce

bir konu ancak bu kadar güzel açıklanabilirdi tebrikler :)) admin


BİİRGÜl - 2 yıl önce
Önemsiz bilgileri yazmışsınız ama Yine de teşekkürler

BİİRGÜl - 2 yıl önce
Önemsiz bilgileri yazmışsınız ama Yine de teşekkürler

BİİRGÜl - 2 yıl önce
Önemsiz bilgileri yazmışsınız ama Yine de teşekkürler

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sedir Adası
4 yıl önce

kalıntıları bulunmaktadır. Tarihi kent'te ilk izlerin kaynakları Miletos’lu Hekataios M.Ö.VI.yüzyılda buradaki yerleşimden bahsetmektedir.Tarihsel gelişmesini...

Sedir Adası, Sedir Adası
Pelagonya
1 yıl önce

ve batıda İlirya ile kabaca sınırlanmıştı; Pelagonya ovası merkezli ve Hekataios (1 FGrH 107) ve Strabon'a göre Epirot Moloss kabilesiydi, Yukarı Makedonya'nın...

Teos
1 yıl önce

Şairler Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos’ta yaşamış antik çağın önemli filozof ve sanatçılarından. Antik yerleşimin...

Milet
1 yıl önce

asıllı tabiat alimleri arasında Thales, Anaksimenes, Anaksimandros, ve Hekataios sayılabilir. Thales MÖ 582'de güneş tutulmasını önceden hesaplayıp astronomi...

İyonya
1 yıl önce

kitaplar dışında) ilk kez bağımsız bir kitap yazan kişidir. Milet'li Hekataios eleştirel tarih anlatımının ve ampirik coğrafyanın ilk önemli eserlerini...

Coğrafya
1 yıl önce

denizcilikle ilgilenmiş ve bu alanda coğrafyayı geliştirmişlerdir. Miletoslu Hekataios'un İÖ 500'de yazdığı kitabın ilk coğrafya yapıtı olduğu varsayılır. Ayrıca...

Jeoloji, Ada, Alexander von Humboldt, Amerigo Vespucci, Baraj, Belde, Boğaz, Bucak, Burun, Buzdağı, Buzul, Coğrafi Keşifler, Anadolu, Fizik, Haritacılık, Arkeoloji
Ermenistan
1 yıl önce

Ἀρμενία (Armenía) ve Ἀρμένιοι (Arménioi, "Ermeniler") ilk kez Miletli Hekataios (MÖ 550 - MÖ 476) tarafından anılmıştır. Bazı Pers seferlerinde görev...

Erivan, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Dağlık Karabağ, Kominizm, Ermeniler, Nahçivan
Ermeniler
1 yıl önce

tarihlenen, Yunanca; "Armenios" Αρμένιοι) Yunan tarihçi ve coğrafyacı Miletli Hekataios'a atfedilen bir parça bölümdür, içeriğinde; Pontus daki Chalybes halkından...

Ermeniler, Ermenice, Hristiyan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Almanya, Hemşinliler, Ermeni Diasporası, Ermenistan, II.Mahmut, Ermeni Tehciri