Heksoz

Kısaca: Heksoz, altı karbon atomu barındıran ve C6H12O6 formülüyle gösterilen monosakkaritlere verilen genel addır. Library of Congress catalog 66-25695 Aldehit grubu barındıran heksozlara aldoheksoz, keton grubu barındıran heksozlara da ketoheksoz adı verilir. ...devamı ☟

heksoz
Heksoz

Heksoz, altı karbon atomu barındıran ve C6H12O6 formülüyle gösterilen monosakkaritlere verilen genel addır. Aldehit grubu barındıran heksozlara aldoheksoz, keton grubu barındıran heksozlara da ketoheksoz adı verilir. Aldoheksozlar Aldoheksozların dört kiral merkezi ve olası on altı (24) stereoizomeri bulunmaktadır. D/L konfigürasyonu 5 pozisyonundaki hidroksil grubunun doğrultusuna göre belirlenir ve optik aktivite yönü ile ilgili değildir. Dosya:DL-Allose.svg|Alloz Dosya:DL-Altrose.svg|Altroz Dosya:DL-Glucose.svg|Glukoz Dosya:DL-Mannose.svg|Mannoz Dosya:DL-Gulose.svg|Guloz Dosya:DL-Idose.svg|İdoz Dosya:DL-Galactose.svg|Galaktoz Dosya:DL-Talose.svg|Taloz Ketoheksozlar Ketoheksozların üç adet kiral merkezi ve olası sekiz (23) stereoizomeri bulunmaktadır. Bunların dört D-izomeri doğada bulunurlar. Dosya:DL-Psicose.svg|Piskoz (alluloz) Dosya:DL-Fructose.svg|Fruktoz (glukuloz) Dosya:DL-Sorbose.svg|Sorboz (gululoz) Dosya:DL-Tagatose.svg|Tagatoz (galaktuloz) Ayrıca bakınız * Trioz * Tetroz * Pentoz * Heptoz * Glukoz

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Heksoz
3 yıl önce

Heksoz, altı karbon atomu barındıran ve C6H12O6 formülüyle gösterilen monosakkaritlere verilen genel addır. Aldehit grubu barındıran heksozlara aldoheksoz...

Polisakkarit
3 yıl önce

Yalnız heksoz veya pentoz birimlerinden meydana gelenler olduğu gibi, bazıları da hem heksoz hem pentoz birimleri ihtiva ederler. Heksozlardan türeyenlerin...

Şekerler, Deoksiriboz, Etçil, Fotosentez, Fruktoz, Galaktoz, Glikojen, Glikoz, Karaciğer, Kas, Kolloid
Monosakkarit
6 yıl önce

trioz, dört karbonlular teroz, beş karbonlular pentoz, altı karbonlular heksoz adını alırlar. Pentozlardan riboz (C5H10O5) ve deoksiriboz (C5H10O4) nükleik...

Şekerler, Deoksiriboz, Etçil, Fotosentez, Fruktoz, Galaktoz, Glikojen, Glikoz, Karaciğer, Kas, Kolloid
Tetroz
3 yıl önce

bulunmaktadır. Bu nedenle dört farklı stereoizomer mümkündür. Doğal olarak görülen tetrozlar aşağıdaki gibidir: D-Eritroz D-Treoz Trioz Pentoz Heksoz Heptoz...

Trioz
3 yıl önce

sırasıyla aldotrioz ve ketotrioz'dan alınmıştır. D-aldotrioz veya D-gliseraldehit: Ketotrioz veya dihidroksi aseton: Dioz Tetroz Pentoz Heksoz Heptoz...

Fukoz
3 yıl önce

Fukoz, kimyasal formülü C6H12O5 olan bir heksoz deoksi şekerdir. Memelilerde,böceklerde ve bitki hücre yüzeyi üzerinde N-bağlı glukanlar olarak bulunmuşlardır...

Pentoz fosfat yolu
3 yıl önce

Pentoz-Fosfat yolu veya diğer adıyla heksoz monofosfat yolu, amacı organizmaya NADPH ve pentozlar sağlamak olan bir metabolik yoldur. Bu metabolik yol...

Artturi Virtanen
6 yıl önce

komplikasyonlar nedeniyle iki hafta sonra öldü. 1924 yılında araştırma heksozların fosforilasyonu üzerinde çalışmaya başladı. Fosforilasyonunbirçok fermantasyon...