Helal (Arapça:حلال), İslami terim. İslam hukukuna göre meşru, yasal veya uygun anlamındadır.

HELAL (türkçe) anlamı
1. 1 . Dinin kurallarına aykırı olmayan
2. dinî bakımdan yasaklanmamış olan
3. haram karşıtı:
4. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.- M. A. Ersoy.
5. 2 . Kurallara
6. geleneklere uygun.
7. 3 . isim
8. mecazNikâhlı eş.
9. 4 . zarfKurallara
10. geleneklere uygun olarak:
11. Helal kazanılmış para.-
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
14. helal etmek
15. helal olmak
16. helal olsun
helal süt emmek
HELAL (türkçe) anlamı
17. alın teriyle kazanılmış
18. hak edilmiş
19. meşru
20. ve be. kurallara
21. geleneklere uygun (olarak).dinin kurallarına aykırı olmayan
22. dince yasaklanmamış olan
23. haram karşıtı.hlk. nikâhlı eş.
HELAL (türkçe) ingilizcesi
1. [Halal]n. halal
2. Islamic dietary laws which control the preparation of food
3. something that is legal and allowed in Islam,
HELAL (türkçe) fransızcası
1. chose permise par la religion
2. légitime
3. licite
HELAL (türkçe) almancası
1. erlaubt

Helal hakkında detaylı bilgi

helal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Mübah

Şarkı Sözleri

Bendeniz tarafından Zaman albümünde söylenen helal adlı şarkının sözleri.


yine aldı başını gitti zalim yar
bu evde ne yaşandı bittiyse hepsi helal
geri dönmek istedi
gururu el vermedi
ne yaptım ne ettiysem olmadı olmadı..

bahar oldum çiçeğime uçtun da geldin
sana açtım kollarımı koştun da geldin
sana ne demeli yavrum yok ettin beni
söyle dünyada kim çeker bu eziyeti
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sihr-i Helal

Güzel söz manasına gelir. Edebiyatta bir sözün hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki sözlerle ilgili olabilecek şekilde kullanılması sanatıdır. Kullanılan bir söz, eğer kendisinden önceki ve sonraki sözlerle ayrı ayrı mana birlikleri meydana getirebiliyorsa, o sözde ...

Hakkını Helal Et

Hakkını Helal Et, Samanyolu TV'de 2007 yılında başlayan ve 2008 yılının Haziran ayında sona eren başrol oyunculuğunu Mürşid Bağ'ın yaptığı dizi filmdir. Dizinin yönetmeni İsmail Güneş ; The İmam, Sözün Bittiği Yer, Gülün Bittiği Yer ve Çizme gibi dini yapımların ...

Ladino

Musevi'lerin kullandığı 15. yy İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler de barındıran Latin kökenli bir Hint Avrupa dili.

Haremeyn

İslâm dininin doğup yayılmaya başladığı, Hicaz’da bulunan Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere şehirlerinin ikisine birden verilen ad. Bu iki şehrin çevresinde belli bir sınıra kadar olan yerlere “Harem” denildiği için bu şehirlere iki harem bölgesi anlamında ...

Ebu Davud

Ebu DAvud Kütüb-i Sitte denilen Ünlü altı hadis-i şerif kitabından biri olan Sünen-i Ebu Davud’un sahibi. İsmi, Süleyman bin Eş’as bin İshak bin Beşir’dir. Ebu Davud künyesiyle Ünlü olup, Sicistani nisbesiyle bilinir. 817 (H.202)’de Sicistan’da doğdu. 889 (H.275)’de ...

Faiz

Faiz Alm. Zins (-en pl.) (m), Fr. Intérê (m), İng. İnterest. Bir para alacaklısının, borçlusundan istediği ve ana paraya eklenmesi gereken para miktarı. Kazanç getirmesi için yatırılan bir paranın yıllık olarak önceden belli olan, ana paranın üzerindeki fazlalık. Klâsik ...

Fecr

Fecr Alm. Morgendammerung (f), Fr. Aube, aurore (f), İng. Dawn. Sabaha doğru, tan yerinin önce nokta ve sonra da ince bir iplik gibi ağarması ile başlayan vakit. Fecrin doğuş anı, nehar-ı şer’i (yani İslam dininin gündüz kabul ettiği zaman) ile, imsak vaktinin (oruca başlama ...

Firaset

Firaset Alm. Intuition, Fr. intuition, İng. intuition. Peygamberlerin ümmetleri arasında itikadı doğru, işleri, ayıp günah ve kusurlardan uzak ve ahlaken mazbut, dürüst kimselerin, bilgi, delil ve tecrübelerle elde ettiği yüksek meziyetleri sayesinde, insanların hallerini çabuk ...

Gasb

Gasb Alm. Entreissen, usurpation, Fr. Usurpation, İng. Usurpation. Başkasının malını ondan izinsiz zorla almak. Alan kimseye gasıb, alınan şeye de magsub denir. Gasb, haksız kazanç yollarından biridir ve dinen haramdır (günahtır). İslam hukukunda bildirildiğine göre, ...

Kaşer

Kaşer: (İbranice: Aşkenaz - okunuşu ``Koşer``), Musevilik dinine göre; yenilmesinde ve kullanılmasında dinen bir sakınca bulunmayan helal ürünlere verilen isimdir. Bunları belirleyen kurallara ise Kaşerut ya da Kaşrut kuralları adı verilir.Musevilik Dinine göre; yenilmesi serbest ...

Vesvese

Vesvese insanın kalbine gelen kötü düşünceler. Vesvese, kalbe şeytan ve insanın kendi nefsi tarafından verilir. İnsanın kalbine her an çeşitli düşünceler gelmektedir. Bunlara İslam dininde “hatıra” ismi verilir. İnsanın kalbine gelen hatıra iki çeşittir. Bazıları ...

Yezid

Yezid Emevi halifelerinin ikincisi. Eshab-ı kiramdan hazret-i Muaviye'nin oğludur. 646 (H.26)da Şam'da doğdu. Babası Suriye Valisiyken doğan Yezid valilik konağında büyüdü. Babasının halifeliği

Yusuf Suresi

Yusuf Suresi (Arapça: سورة يوسف), Kur'an'ın 12. suresidir.

Zahir

Ortaya çıkan, bir şeyin üstüne çıkan, üstün gelen, galip gelen. Bir fıkıh usûlu terimi olarak zâhir bir lâfız çeşidi olup şöyle tarif edilir: Anlaşılması için dış bir karineye muhtaç olmayacak şekilde bu anlama açık olarak delâlet eden, fakat te'vîl ve tahsîs ...

İstanbul

İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında ...