Helenizm

Kısaca: Helenizm, Yunan medeniyetinin bütünü. Grek uygarlığı, Grek olmayan ulusların Grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlığa verilen ad. ...devamı ☟

Helenizm, Yunan medeniyetinin bütününe verilen addır.

Helenizm kelimesi, genel olarak, Barbarlara karşı duran yunan medeniyetinin dinamik bütünlüğünü belirtir. Yunan medeniyetinin yayılışı iki evreye ayrılabilir. Birincisi bir helenleştirme evresidir. Yeni felsefi, siyasi, teknik kavramların yaratıldığı bu evre, Yunanistan-Makedonya dünyasından bağımsız, fakat Yunanistan-Makedonya medeniyetinin Asya ve Kuzey Afrika'daki yansısı olarak görülür.

İkinci evre, Doğunun Batıya maddi ve manevi bakımdan üstün gelmesiyle belirgindir. Roma'nın, helenistik siyaset düzenini yıkmasına kadar süren bu evrede yunan kültürü bütün Akdeniz'e yayıldı.

Bu helenizm, birliğini, Marsilya'dan Hindistan'a, Hazar denizinden Yukarı Mısır'a kadar kullanılan ve Koine denen yeni bir ortak dille anlatılan dini bir evrensellikte buldu. Ortak bir eğitim, sınırları aşarak çeşitli ülkelerin aydınlarını birleştiren yemi bir kültürü yaydı. Böylece, en yüksek derecesine ulaşan bir düşünce hürriyeti içinde, bireyin kişiliği yüceldi.

Liberal olmasına rağmen, helenizm Yahudiliğe karşı çıktı, ama onu yenemedi. Yeni Eflatun'culuk şeklini alarak, Roma imparatorluğu döneminde de önemli bir rol oynadı: fakat imparatorluk Hıristiyanlaşınca, Julianus'un bütün çabalarına rağmen, yok oldu.

Helenizm


1 .
Grek uygarlığı.
2 .
Grek olmayan ulusların Grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlık.

Helenizm

Türkçe Helenizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Hellenism

Helenizm

grek uygarlığı. grek olmayan ulusların grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlık. grek diliyle anlatım.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Küçük Asya Felaketi
2 yıl önce

Felaketi, Helenizm (Yunanlık) tarihinin bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Yunanistan'ın tarih ders kitabında ise Modern Helenizm (Yunanlık)...

Küçük Asya Felaketi, 1919, 1922, 1924, Kurtuluş Savaşı, Tarih, Taslak, Türkiye, Yunanca, Yunanistan, Nüfus mübadelesi
Kesendire
2 yıl önce

Osmanlı Yönetimi adıyla kitaplaştırılan anılarında kaza merkezinde halkın Helenizm davası için çetelerle nasıl iş birliği yaptıklarının ayrıntılarını verir...

Makkabiler
2 yıl önce

dinini tekrar hayata geçirip İsrail Diyarının sınırlarını genişletti ve Helenizmin etkisini azalttı. MÖ 2. yüzyılda Judea, Büyük İskender'in ölümünden sonra...

Dinler tarihi
2 yıl önce

çıkan Helenizm Yunan şehirlerinin resmî dini olmuştur. Sonraları Helenizm, Roma’nın resmî dini olup değişime uğramıştır. Roma sayesinde Helenizm çok geniş...

Dinler Tarihi, Din bilimleri, Mircea Eliade
Roma vatandaşlığı
2 yıl önce

fethettiği topraklardaki halkları asimile etmek için doğu ile batı arasında Helenizm adıyla bir kaynaştırma projesi önermişti. Proje kapsamında Yunanlar ile...

Karyalılar
2 yıl önce

özellikle de Mausolus döneminde fiilen bağımsız politikalar izlemişler, ancak Helenizmin iç bölgelere de nüfuz etmesi ve eski Yunanca'nın resmi dil olarak yerleşmesi...

Karyalılar, Karyalılar
Çanakkale (il)
2 yıl önce

önce 336 yılında bölgede en önemli güç haline gelen Pers İmparatorluğu Helenizm'i tüm dünyaya yaymak amacındaki Büyük İskender Granikos Çayı (Biga Çayı)...

Çanakkale (il), Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Aksaray (il), Amasya (il), Ankara (il), Antalya (il), Ardahan (il), Artvin (il), Asya
Yahudi diasporası
2 yıl önce

düştüler ve hahamler Tevrat'ın tek yetki olduğunu belirtip 2. yüzyılda Helenizm'den hızlıca uzaklaştılar. Dahili ve harici baskılar nedeniyle Greko-Romanlar...