Hellenistik Devir, bkz. Antik...

Hellenistik Devir hakkında detaylı bilgi

Hellenistik Devir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Antik Yunanistan

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bodrum Kalesi Hellenistik Devir Salonu

Dar bir merdivenle, İtalyan kulesinin üst katına çıkılır. Kapının üzerinde bulunan yazıtta 1436 tarihi okunmaktadır. Tarih, kulenin yapılış tarihidir. Yazıt bir tapınağın metobu üzerine yazılmıştır. Üzerindeki blok da başka bir tapınağa aittir. Bir sütun kasnağı ...

Hellenistik

Antik Yunanistan: bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem) ile MÖ 146 (Roma işgâli) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı. Balkanlar'a göç eden Yunan kabilelerin kurmuş olduğu Yunan ...

Agora

Eski Yunan kentlerinde, sitenin yönetim, politika, ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alanlara verilen isim, forum, çarşı. Ticaret ve endüstri geliştikçe, bu işle uğrasan zümreler, çalışma sahası olarak liman ve agora yakınını seçmeye başladılar. Artık, ...

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Ressam,arkeolog Osman Hamdi beyin kurucusu olduğu müze 13 Haziran 1891 de Müze-i Hümayun ismi ile açılmıştı. 1902 ve 1908 tarihlerinde yan kanatları, yüzüncü kuruluş yılında 1991 de de modern büyük bir bölüm eklenmiş ve yeni düzenlemeler yapılmıştı. Abidevi binanın ...

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir'de ilk arkeoloji müzesi üç senelik eser toplama ve derleme çalışmalarından sonra 1927 yılında Tepecik semtinde bulunan Ayavukla (Gözlü) Kilisesi'nde ziyarete açılmıştır. 1951 yılında Kültür parkta ikinci bir arkeoloji müzesi daha hizmete girmiştir. Çevresindeki ...

Bodrum Kalesi Sikke Ve Mücevherat Salonu

Sikke ve Mücevherat Salonu olarak kullanılan tonozlu yapı, İtalyan kulesinin alt katıdır. Dikdörtgen planlı küçük bir odadır. Tarihçi Herodotosos'a göre, ilk sikkeyi Batı Anadolu'da yaşayan Lidyalılar icat etmişlerdir. Lidyalılar M.Ö. 700 yıllarına doğru elektron yahut beyaz ...

Olympos

Olympos Hellenistik Devir'de kurulmuştur. M.Ö. 100'de Lykia birliğinin önde gelen ve üç oy hakkına sahip altı şehrinden birisi olmuştur. M.Ö. 78'de Roma komutanı Servilius Isaurieus Olympos'u korsanlardan temizleyerek şehri Roma topraklarına katmış, Roma dönemi sırasında hemen ...

Olympos Antik şehri

Olympos Hellenistik Devir`de kurulmuştur. M.Ö. 100`de Lykia birliğinin önde gelen ve üç oy hakkına sahip altı şehrinden birisi olmuştur. M.Ö. 78`de Roma komutanı Servilius Isauricus Olympos`u korsanlardan temizleyerek şehri Roma topraklarına katmış, Roma dönemi sırasında hemen ...

Yunan Medeniyeti

Yunan Medeniyeti yada uygarlığı Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği uygarlığa verilen addır.

Yunanca

Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak ...

Amasya Müzesi

1925 yılında Sultan II. Beyazıt Külliyesi'nin bir bölümü olan medrese binasının iki odasında toplanan az sayıda arkeolojik eserler ile İslâmi Devir mumyaları bir araya getirilerek önce bir "Müze Deposu" oluşturulmuştur. Daha sonra eserlerin çoğalması ve teşhir edilecek yeni ...

Aydın ören Yerleri

AYDIN MÜZESİNE BAĞLI ÖRENYERLERİ Alabanda Aydın İli'nin Çine İlçesi'ne 7 km. uzaklıktaki Araphisar Köyü üzerinde kurulu Karia kentlerinden biridir. Byzantion'lu Stephanos'un bildirdiğine göre şehire bu ismi kral Kar, oğlu Alabandros'un at yarışı kazanması üzerine ...

Ödemiş Müzesi

Kuzeyde Bozdağlar ile, güneyde Aydın Dağları arasında uzanan Küçük Menderes Nehri'nin suladığı verimli bir ovada yer alan Ödemiş'te bir müze kurulması fikri 1974 yılında oluşmaya başlamıştır. Eski eser koleksiyoneri olan Mutahhar Başoğlu'nun biri 1816 m² diğeri de 956 m² ...

Manisa Müzesi

Antik çağlardan beri Sypylos adıyla bilinen dağın kuzey eteklerinde kurulup gelişen Manisa (Magnesia Ad Sipylus) kenti, yaşamını günümüze dek kesintisiz sürdürebilmiş yerleşim yerlerinden biridir. Homeros'a göre Troya Savaşı'na katılan Teselya'lı Magnetler tarafından kurulan ...