Helyum Füzyonu

Helyum Füzyonu (Helium fusion), iki çekirdeğin bağlanarak helyum oluşturduğu nuclear fusiondur. Güneşteki temel reaksiyon, hidrojenin helyuma dönüştüğü füzyondur. Bethe, enerji çıkışını sağlayan ve protonların füzyonu sonucu helyum oluşumunu açıklayan farklı iki reaksiyon çevrimi ileri sürüyor.

Helyum Füzyonu (Helium fusion), iki çekirdeğin bağlanarak helyum oluşturduğu nuclear fusiondur. Güneşteki temel reaksiyon, hidrojenin helyuma dönüştüğü füzyondur. Bethe, enerji çıkışını sağlayan ve protonların füzyonu sonucu helyum oluşumunu açıklayan farklı iki reaksiyon çevrimi ileri sürüyor. (1) Proton-proton çevrimi; 1H1 +1H1  1He2+ e+ + υe (Q=1,44 MeV) 1H2 +1H1  2He3 + γ (Q=5,49 MeV) 2He3 +2He3  2He4+ 2 1H1 Sonuç; 41H1  2He4 +2 e++ 2+ υe +26,7 MeV (Sonuç olarak, dört tane protonun füzyonundan 2He4 çekirdeği meydana gelir ve 26 MeV kadar enerji açığa çıkar.) (2) C-N çevrimi (Bethe çevrimi); 6C12 + 1H1 7N13 + γ 7N13 6C13+e++ υe 6C13+1H1 7N14+ γ 7N14+1H18O15+ γ 8O157N15+e++ υe 7N15+1H16C13 + 2He Sonuç: 1H12He4+ 2e++3 γ + 25,6MeV

Güneşte, daha çok (1) çevriminin kendini gösterdiği, daha sıcak olan çok parlak yıldızlarda ise (2) çevriminin üstün geldiği anlaşılıyor. Gerçekten, yıldızların sıcaklığı 1,5 x 108 °K ye çıkıp yoğunluk 104 gram/cm3 olduğunda, aşağıdaki reaksiyonların meydana gelebileceği laboratuarda da gösterilmiştir: 2He4 + He4 4Be8 4Be8 + 2He4 6C12  C 12 + γ

Eğer bir yıldızın iç sıcaklığı 100 million kelvin (100 megakelvins) sınırını geçerse, kırmızı dev ve daha sonra, süper kırmızı dev aşamasına geçer, daha sonra helium; beryllium formuna geçer ve daha sonra karbon formuna geçer. Bu süreç üçlü alfa süreci (triple-alpha process) olarak bilinir.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.