Henoteizm

Kısaca: Henoteizm din ve felsefede, Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar. Yunanca heis theos, "bir tanrı". Müller'e göre bu, "prensipte monoteizm, gerçekte (uygulamada) ise politeizm"dir. ...devamı ☟

Henoteizm din ve felsefede, Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar. Yunanca heis theos, "bir tanrı". Müller'e göre bu, "prensipte monoteizm, gerçekte (uygulamada) ise politeizm"dir. Terimdeki varyasyonlar içlemci monoteizm ve monarşil politeizm, fenomenin farklı fromlarını ayrıştırmak için ortaya atılmıştır. İlgili terimler ise monolatrizm ve katenoteizmdir ki bunlar genellikle henoteizmin alt tipleri olarak anlaşılmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monolatrizm
1 yıl önce

varlığına inanırken bunlardan sadece kendisinin bağlı bulunduğu inancın panteonun kendisini etkileyeceğine inanır. Kathenoteizm Monoteizm Politeizm Henoteizm...

Monolatrizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Gnostisizm, Henoteizm, Hümanizm
Monoteizm
1 yıl önce

bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden Tanrı inancıdır. Henoteizm, din ve felsefede, Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken...

Tektanrıcılık, Monoteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Felsefe, Fransızca
Hinduizm
1 yıl önce

değildir. Batıdaki Din bilimciler ve Hindologlar, Hinduizm’i “Henoteizm” olarak betimler. Henoteizm bir tanrıya inanmakla birlikte diğer tanrıların da var olduğunu...

Hinduizm, Arya, Bhagavad Gita, Brahma, Brahman, Budizm, Cehennem, Devi Gita, Dharma, Dua, Düalizm
Tanrı
1 yıl önce

Tanrı Genel kavramlar Agnostisizm Apateizm Ateizm Deizm Düalizm Henoteizm Letsizm İgnostisizm Katenoteizm Monoteizm Monizm Monolatrizm Omnizm Pandeizm...

Tanrı, Tanrı
İlahiyat
1 yıl önce

Tanrı Genel kavramlar Agnostisizm Apateizm Ateizm Deizm Düalizm Henoteizm Letsizm İgnostisizm Katenoteizm Monoteizm Monizm Monolatrizm Omnizm Pandeizm...

Panenteizm
1 yıl önce

Tanrı Genel kavramlar Agnostisizm Apateizm Ateizm Deizm Düalizm Henoteizm Letsizm İgnostisizm Katenoteizm Monoteizm Monizm Monolatrizm Omnizm Pandeizm...

Panenteizm, İnanç sistemleri, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Evren, Ezoterizm, Gnostisizm, Henoteizm
Ateizm
1 yıl önce

Tanrı Genel kavramlar Agnostisizm Apateizm Ateizm Deizm Düalizm Henoteizm Letsizm İgnostisizm Katenoteizm Monoteizm Monizm Monolatrizm Omnizm Pandeizm...

Ateizm, 1587, 1960, Agnostisizm, Animizm, Ateist, Deizm, Determinizm, Din, Eski Yunanca, Ezoterizm
Politeizm
1 yıl önce

Tanrı Genel kavramlar Agnostisizm Apateizm Ateizm Deizm Düalizm Henoteizm Letsizm İgnostisizm Katenoteizm Monoteizm Monizm Monolatrizm Omnizm Pandeizm...

Çoktanrıcılık, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Fransızca, Gnostisizm, Henoteizm