Heptan

Heptan (C7H16), alkanlar sınıfından olan doymuş bir hidrokarbondur. Erime noktası −90,61 °C, kaynama noktası ise 98,42 °C'dir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.