Her Daim Her Daim (Ahiret) (Kırşehir Yöresi Türküleri) sözleri

Kırşehir Yöresi Türküleri tarafından albümünde söylenen Her Daim Her Daim (Ahiret) adlı şarkının sözleri.

Her daim her daim korkup kaçarken
Gel kulum namazın kıl diyecekler
Devredip alemi durmaz gezerken
Gel kulum canını ver diyecekler

Azrail eline düşerse canın
Arşı asumana çıkar figanın
Dünyada kazandın kıymetli malın
Gel kulum hesabın gör diyecekler

Mevt iline gitmiş ahvayı bazlar
Kabirde kar etmez vefasız sözler
Sahip olup hakka sadık olanlar
Bu kulun ruhuna yan diyecekler

Kabirden gelmekte mahşerin yolu
Seksen bin senedir hakkın divanı
Allahım evvelden halkettin anı
Narımla yeter mi geç diyecekler

Birikmiş mahşere binlerce alem
Der nefsim nefestir hazreti adem
Bir ümidim sende hey gani yezdan
Habibin yarını sal diyecekler

Musalladan verir zatına selam
Vefasız dünyada eyleme kelam
Mevlam ayırmasın imanla kur'an
Kabirde yoldaşın bul diyecekler

Kabir dedikleri karanlık gece
Sağ yanında talkın veriyor hoca
Sorgucu melekler gelirse yanca
Rabbini nebini bil diyecekler

Said'im erişmiş ahzı tahsile
Karşında görünür firdevsi ala
Ahzı tahsil için kaderim böyle
Narın cemalini gör diyecekler

Yanıtlar