herbivor

Otoburlar bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve gevişgetirenler oluşturur.

Herbivor

Herbivor ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Otoburlar

herbivor

Otobur.

İlgili konuları ara

Yanıtlar