Herbivorlar

Kısaca: Otoburlar bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve gevişgetirenler oluşturur. ...devamı ☟

Herbivorlar
Herbivorlar

Herbivorlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Otoburlar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Otoburlar
3 hafta önce

Otoburlar ya da herbivor bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Birincil tüketiciler olarak da adlandırılırlar. Karasal ortamdaki otobur...

Otoburlar, Bitki, Böcek, Canlılarda beslenme, Fitoplankton, Gergedan, Kabuklular, Kemiriciler, Koyun, Organizma, Yumuşakçalar
Etoburlar
3 hafta önce

nadiren ot yiyen bir hayvan etobur kabul edilmeye devam edilir. Otoburlar (Herbivorlar/Birincil tüketiciler) ve Omnivorlardan (hepçil) farklı olarak etoburların...

Etoburlar, Balıklar, Bizon, Carnivora, Etcilmemeliler, Kurt, Kuşlar, Otoburlar, Sürüngenler, Etobur bitkiler, Etobur mantarlar
Beslenme
3 hafta önce

girmektedir. Heterotrof canlılar besin çeşidine göre üç gruba ayrılırlar: Herbivorlar: (otçullar) bitkilerle beslenenler. (gevişgetiren memeliler, kemiriciler...

Beslenme, Beslenme (biyoloji), Saprofit beslenme, Simbiyoz beslenme, Çürükçül beslenme, yiyecek
Holozoik
3 hafta önce

dahildir. Holozoik olarak beslenen hayvanlar, aldıkları besin yapısına göre : Herbivor (sadece bitkilerle beslenenler) Karnivor (sadece etle (diğer hayvanlar)...

Holozoik, Hayvan, Herbivor, Karnivor, Omnivor
Arka bağırsak mayalanması
3 yıl önce

sitesinde arşivlendi.. Sci.waikato.ac.nz. ^ Grant, Kerrin Adaptations in Herbivore Nutrition 21 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...

Malezya kaplanı
2 hafta önce

sahiptir. Sambar geyiği, yaban domuzu, tapir, munçak, gaur, domuz geyiği gibi herbivor canlılarla beslenir. Çiftlik hayvanlarına da saldırdığı olur. Yağmur ormanlarında...

Fasciolosis
3 yıl önce

türlerin dağılımı söz konusudur. Konak spektrumu insanlar da dahil tüm herbivor memelileri de içine alacak kadar geniştir. Yaşam periyodunda, tatlı su...

Ankylosaurus
3 hafta önce

üstünde sert çıkıntılara sahip, kuyruğunda sert bir topuz yer alan bir herbivordur (otçul). Bu zamana dek bulunmuş en büyük Ankylosaurus numunesi 6.25 metre...