Herbivorlar

Otoburlar bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve gevişgetirenler oluşturur.

Herbivorlar

Herbivorlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Otoburlar

İlgili konuları ara

Yanıtlar