HESAP (türkçe) anlamı
1. aritmetik
2. ödenecek ücretin tutarı.matematiksel işlem
3. yapma yöntemi
4. oranlama
5. tahmin.alacaklı ya da borçlu olma durumu
6. bir girişimin
7. bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin tümü.
HESAP (türkçe) ingilizcesi
1. n. counting
2. reckoning
3. calculation
4. computation
5. arithmetic
6. calculus
7. account
8. bill
9. count
10. estimate
11. score
12. settling
13. sum
14. sumsadj. calculating,
HESAP (türkçe) fransızcası
1. compte [le]
2. calcul [le]
3. addition [la]
HESAP (türkçe) almancası
1. n. Kalkül
2. Konto
3. Rechenschaft
4. Zeche

Şarkı Sözleri

Ercan Demirel tarafından söylenen hesap adlı şarkının sözleri.

sendin gönlüme giren
sendin beni mahveden
sendin kalbimi çalan sen sen
bendim yine kahrolan
bendim derdine yanan
bendim sana ağlayan ben ben

allah cezamı versin
gözlerimi kör etsin
sana bir kez bakarsam affetmesin (x2)

kolay mı sandın yarı yolda bırakmak
zavallı kalbimi kor ateşlere atmak
allah seni de görsün
görsün yaptıklarını
aldın sen canımı
sorsun sana hesabını

Mehmet Çetin tarafından söylenen hesap adlı şarkının sözleri.

dünyaya tek bağım bir çürük lehim
iki satır vehim, iki yıkık him
bir gümüş tabakam bir de tespihim
hesabın içinden çıkamıyorum.

kiralık tebessüm görece süs'müş
bana bol geliyor, takamıyorum
zannedersin ruhum cismime küsmüş
yanıyor aynalar, bakamıyorum

düşküne kem bakan gözlerde cebir
'ben” diye başlayan cümlede kibir
hangi yana dönsem sonunda kabir
var diye bulanık akamıyorum


deseler; üç kuruş ömrün nisabı
neyimle öderim, hangi hesabı?
yedek yok değişem kirli esbabı
yırtılacak diye yıkamıyorum
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cari Hesap

Hakikî ya da, hükmî şahıslar arasında açılmış, alacak verecek muamelelerinin tutulduğu hesap, "borç" ve "alacak" adları altında iki kısımdan ibaret olan bu hesap, hakikî ya da hükmî şahsın belli bir süre...

Câri Hesap

Câri Hesap Türk lirası veya yabancı para cinsinden açılabilen ve istendiği anda kısmen veya tamamen geri çekilebilen karşılığında hesap sahibine faiz, kar veya hangi nam altında olursa olsun bir bedel ödeme zorunluluğu olmayan hesaplardır. Bir gerçek veya tüzel kişi tarafından ...

Hesap Makinası

Hesap makinesi, ilk zamanlar dört işlemi yapabilen, daha sonraları geliştirilerek her türlü sayısal işlemi yapar duruma getirilen elektronik veya mekanik bir araçtır. İlk hesap makineleri abaküsler idi.

Borçlu Cari Hesap

Borçlu cari hesap likidite sıkıntısına düşen firmaların kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla belirlenen limit dahilinde firmalara para çekme yetkisi verilmesidir. Firmalar için söz konusu vade 18 ayı geçmemelidir. Bu süre içinde para yatıran ve para çeken ...

Hesap Uzmanları Kurulu

Hesap Uzmanları Kurulu, 29 Mayıs 1945 tarihinde 4709 Sayılı özel bir kanunla görülen büyük lüzum ve batıdaki örneklere ayak uydurabilmek amacıyla kurulmuştur. Maliye Bakanlığı`na bağlı en yüksek seviyedeki denetim organıdır. Başlıca görevi ekonomik ağırlıklı olmak ...

OpenOffice.org Hesap Tablosu

OpenOffice.org Hesap Tablosu, OpenOffice paketinin hesap tablosu yazılımıdır.

Rakamların Evrensel Tarihi 3: Akdeniz Kıyılarında Hesap

Akdeniz Kıyılarında Hesap, Georges Ifrah'ın, rakamların binlerce yıllık serüvenini anlatan Rakamların Evrensel Tarihi ya da özgün adıyla ''Histoire Universelle Des Chiffres'' yapıtı, TÜBİTAK Yayınları tarafından dokuz cilt halinde basılan serinin üçüncü kitabıdır. ...