Heteroseks��Ellik

Heterodoksizm

Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir.

kelli felli

Heterodoks

Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca ``heteros`` ve "öğreti, düşünce" anlamındaki ``doxa`` sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dini gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din k...

Heterosis

Heterosis, genetikte, birleşen iki farklı türün sonucunun ebeveyin türlere göre üstün özellik gösterme derecesidir. Melez azmanlığı, melez gücü de denir. Bitkilerde ve hayvanlarda uygulanan seçici melezleme tekniklerinin sonuçları hala tartışma konusudur....

Dede (Alevîlik)

Dede, Alevilik'te Ehli Beyt soyundan gelen içtimai ve dini liderlere verilen addır.

Ella Fitzgerald

Ella Jane Fitzgerald (25 Nisan 1917 - 15 Haziran 1996) yirminci yüzyılın en önemli ABD'li caz vokalistlerinden biridir. Entonasyonunun ve yorumunun kusursuzluğu, doğaçlamalarda bir trompet gibi kullanabildiği üç oktav aralığını aşan sesiyle anılır.

Papirüs (dergi)

Papirüs, Cemal Süreya tarafından yayımlanmış dergidir. Belli aralıklarla yayın hayatı kesilen dergi toplamda elli üç sayı basılmıştır. Dergi belli aralıklarla

Elli

Alevi

Abdürrahim Tırsi

Tasavvuf ehli ve şair. İznik, Tirse’de doğdu. Doğum tarihi belli değildir.