--}}

Heykeltraş

Heykel sanatı ile uğraşan heykel yapan sanatçı.

Heykeltraş, taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek heykeller, abideler çeşitli şilt, plaket veya süs eşyaları yapan kişilere denir.

Heykeltraş, yapacağı eseri zihninde tasarlar, - Kullanılacak malzemeyi seçer, - Eserin, alçı, balmumu veya çamurla taslağını (eskizini) hazırlar, - Taslağın ölçümlerini gerçek malzeme üzerine nokta veya çizgi halinde işaretler, - Kullanılan malzemenin türüne göre uygun alet ve gereçleri kullanarak istenilen formu kabaca oluşturur, - Taş ve beton dışındaki maddelerle çalışıyorsa ekleme, kalıp alma, kaynatma gibi yöntemlerle malzemeye şekil verir, - Elmas veya çelik uçlu kalemlerle oluşturulan formun ince oyuntularını şekillendirir, - Eserin yüzeyini parlatır.

- Çeşitli ağırlık ve büyüklükte çekiçler, - Elmas ve çelik uçlu kalemler, - Murç, tarak, pergel, ölçüm aletleri, - Ağrandizör (büyütme aleti), çeşitli elektrikli aletler, - İskarpela, tahta tokmaklar, -Taş, beton, alçı, ağaç, bakır, çamur, polyester, bronz, döküm vb. malzemeler.

Heykeltraş olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde tasarım ve çizim yeteneğine sahip, - Şekiller arasındaki ilişkileri, cisimlerin uzaydaki (mekandaki) durumlarını görebilen, - Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, - Güzel sanatlara ilgili, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Heykeltraş çalışmalarını atölyede yürütür. Çalışma ortamı kirli, çamurlu fakat sakindir. Heykeltıraş genellikle tek başına çalışır, zaman zaman müşterilerle ve diğer sanatçılarla iletişim halinde olabilir.

Heykeltraşlar genellikle bağımsız çalışırlar. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, özel galerilerde sanat danışmanı olarak görev alabilirler. Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. Heykeltraşlık düzenli gelir getiren bir meslek değildir. Bazı kimseler bu sanatı bir yan uğraş olarak sürdürdüklerinden ancak çok üstün yetenekli ve girişimci olanlar bu alanda kariyer edinebilirler.

Mesleğin eğitimi özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ve “Heykel” alanında eğitim veren “Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri”nde verilmektedir.

Mesleğin eğitimine girebilmek için, -Lise veya dengi okul mezunu olmak, - Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) özel yetenek sınavına girmek için gerekli olan baraj puan almak, - ÖSS'de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Temel Eğitim, Heykel, Anatomi, Sanat Anatomisi, Teknik Çizim, Perspektif, Uygarlık Tarihi, Fotoğrafçılık ve Temel Optik, Toplum Bilim, Desen, Sanat Tarihi, Antropoloji, Felsefe, Algı Psikolojisi, Görsel Algılama, Mitoloji, Heykel Teknikleri, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Kitle İletişim Kurumları, Yöntembilim gibi dersler verilmektedir.

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Çeşitli kuruluşlara sanat danışmanlığı yapabilir.

BENZER MESLEKLER: Ressamlık, kalıpçılık teknikerliği.

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. Eğitim sonrası kazanç ise heykeltraşın yeteneğine, üretkenliğine, tanınmışlığına, girişkenliğine göre değişkenlikler göstermektedir.

Diğer anlamları

heykeltraş

Türkçe heykeltraş kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sculptor, sculptress, statuary

heykeltraş

Türkçe heykeltraş kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bildhauer

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Heykeltraş
heykeltraş