Hezarfen'in Tasar��M��

Hezarfen'in Tasarımı

Ahmet Taşar

Ahmet Taşar, (d. 19 Mayıs 1976, İstanbul), seslendirme sanatcısı.

aza

Aza - Türk, Altay, Yakut, Çuvaş ve Moğol mitolojisinde kötür ruh. Asa şeklinde de söylenir. Moğollar Ada derler. Azalar biçiminde çoğul olarak kullanılır.

Aran İyesi

Aran İyesi - Türk ve Tatar halk kültüründe ahırın koruyucu ruhu. Damız İyesi veya Kitre İyesi olarak da bilinir.

tasar

Tatar Ramazan Sürgünde (film)

Tatar Ramazan Sürgünde, serinin ikinci ve son filmi. 1992 yapımı olan film, ilk film Tatar Ramazan`ın devamı niteliğindedir.

Tatar (anlam ayrımı)

Tatar kelimesi (etimoloji) Tatarlar Tatar, Çorum - Çorum ili merkez ilçesine bağlı köy Tatar, Tomarza - Kayseri ili Tomarza ilçesine bağlı mahalle Tatar

Su Ana

Su Ana - Türk, Tatar ve Altay mitolojilerinde Su Tanrıçası. Değişik Türk dillerinde Suv (Sub, Suğ, Sıv) Ana olarak da bilinir. Moğollar Usan (Uhan) Ece olarak adlandırırlar.

Tatar mimarisi

Tatar mimarisi ( tatar. ), Tatar halkının uyguladığı mimari. Örnekleri Rusya Federasyonu'nun çeşitli bölgelerinde, Finlandiya ve Kazakistan'da görülebilir