Hiçlik, genel anlamda felsefe de varolmama durumu olarak tanımlanır. Varlıkta eksiklik ya da bulunmayış durumu, mevcut olmama hali olarak belirtilir. Bu anlamda felsefi bir kategori olarak anlaşılır ve ``yokluk`` ya da ``namevcudiyet`` şeklinde kullanılır. Felsefedeki bir başka anlamı ise, inkar ya da yadsıma nedeniyle gerçeklikteki durumların, özelliklerin ortadan kaldılması sebebiyle meydana gelen varolmayış durumu olarak belirtilir. Bu hiçlik göreli hiçlik olarak ifade edilmektedir. H

Hiçlik

Hiçlik, genel anlamda felsefe de varolmama durumu olarak tanımlanır. Varlıkta eksiklik ya da bulunmayış durumu, mevcut olmama hali olarak belirtilir. Bu anlamda felsefi bir kategori olarak anlaşılır ve ``yokluk`` ya da ``namevcudiyet`` şeklinde kullanılır. Felsefedeki bir başka anlamı ise, inkar ya da yadsıma nedeniyle gerçeklikteki durumların, özelliklerin ortadan kaldılması sebebiyle meydana gelen varolmayış durumu olarak belirtilir. Bu hiçlik göreli hiçlik olarak ifade edilmektedir. Hiççilik akımı bu anlamlar üzerinde kurulu bir öğretidir. Etikde, bilgi teorisinde ve siyasal felsefe hiççilik akımları vardır. Hiççilik bir tutum olarak hiçlik`i benimser.

Kaynak

  • ``Felsefe Terimleri Sözlüğü``, Bedia Akarsu, inkılap Yayınları.

hiçlik

hiç olma, yok olma durumu. bir kimsenin, bir şeyi değersizliği önemsizliği. yadsıma sonucu, gerçekteki belirlenimlerin, özelliklerin, durumların ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin varolmayışı, yokluk.

hiçlik

Türkçe hiçlik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. nothingness, nullity, nonentity, zero

hiçlik

Türkçe hiçlik kelimesinin Fransızca karşılığı.
néant [le], nullité [la], vanité [la]

hiçlik

Türkçe hiçlik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hohlheit, Nichts

İlgili konuları ara

Yanıtlar