Hibernating

Hibernating

Hibernating İngilizce anlamı ve tanımı

Hibernating anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Hibernate

Hibernating tanım:

Kelime: hi·ber·nate
Söyleniş: 'hI-b&r-"nAt
İşlev: intransitive verb
Türleri: -nat·ed; -nat·ing
Kökeni: Latin hibernatus, past participle of hibernare to pass the winter, from hibernus of winter; akin to Latin hiems winter, Greek cheimOn
1 : to pass the winter in a torpid or resting state
2 : to be or become inactive or dormant
- hi·ber·na·tion /"hI-b&r-'nA-sh&n/ noun
- hi·ber·na·tor /'hI-b&r-"nA-t&r/ noun

Hibernating ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Dormant, Torpid,

Hibernating

İngilizce Hibernating kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. letargico

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.